Artėja XV rudens literatūriniai skaitymai. RLS svečias Antanas Šakinis

Rudens literatūriniai skaitymai vėl sugrįžta į Punsko literatūrinę padangę. Šiais metais jie vyks spalio 19 d. 18.00 val. Punsko lietuvių kultūros namuose. Renginio metu bus pristatyta Punsko „Aušros“ leidykloje išleista kompozitoriaus ir rašytojo Alvydo Augustino Jegelevičiaus poezijos knyga „Eilės iš eilės“, vyks Juozo Šalkausko kaklaraiščių parodos atidarymas. Eiles skaitys ir dainuos Alvydas Augustinas Jegelevičius. Jam talkins aktorius Ramūnas Abukevičius, Lietuvos radijo diktorius Juozas Šalkauskas bei mūsų krašto poetai: Algis Uzdila, Janina Aleksaitė, Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė ir Sigitas Birgelis.

Antanas-Sakinis-bibliotekoje

Vakaro metu bus galimybė susipažinti su lietuvybės puoselėtoju, senų lietuviškų knygų bibliotekos bei VšĮ „Lietuvos namai“ įkūrėju, žemaičiu Antanu Šakiniu, kuris pateiks senų knygų kolekciją.

Antanas gimė tremtyje. Buvo jauniausias iš trijų brolių. Apie save nemėgsta kalbėti. Yra statybų inžinierius, verslininkas, visuomenininkas bei tautinių reikalų rėmėjas. Jis pirmaisiais nepriklausomybės metais įkūrė „Amatų namus“, kuriuose būrėsi įvairių amatų mėgėjai, vyko tradicinės lietuvių šventės ir mugės. Vėliau ant stogo Antanas įrengė liaudies buities muziejų-teatrą, kuriame vyravo lietuviška dvasia. Deja, pastatas sudegė. Užsispyręs žemaitis nepasidavė ir toliau vykdė savo planus.

Prieš keletą metų apie A. Šakinį nemažai rašė Lietuvos žiniasklaida. Jo dukra Rūta, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto trečiakursė, žuvo praktikos metu Norvegijoje. Praėjus keleriems metams, apie tą tragišką įvykį jis kalba taip: „Tai gyva žaizda. Deja, nieks nesugrąžins mūsų brangios Rūtelės. Tačiau aš labai norėjau ir tikėjausi Vilniaus universiteto palaikymo ir mūsų teisėsaugos profesionalaus tyrimo ir įvertinimo išvadų – kodėl du studentai be praktikos vadovo leidimo išėjo į kalnus, kodėl leidžiantis atgal atstumas tarp jų didėjo, kodėl Rūtelė nukrito, kodėl, kodėl, kodėl… Ir štai – ką tik gavau žinią, kad ikiteisminis tyrimas nutrauktas, kaltų nėra…“

Dukros atminimui Antanas įregistravo viešąją įstaigą (VšĮ) „Rūtos Šakinytės Lietuvos namai“.

A. Šakinis sielojasi, kad ketvirtadalis Lietuvos gyventojų paliko Lietuvą ir gyvena už jos ribų, kad daug žmonių gyvena nepasiturinčiai, o šalyje ne visada klesti tiesa, teisė ir teisingumas. Pagal jį, svarbiausia vertybė – žmogus, kurį reikia gerbti kaip žmogų, o ne kaip mokesčių mokėtoją. Žmogus turi jaustis savo šalies šeimininku, turi didžiuotis savo tėvyne, o ne bėgti iš jos. Pasak Antano, Lietuva kol kas tokios garbės piliečiams nesuteikia. Lietuvos ramsčiai buvo ir yra: pagarba tautos praeičiai, istorijai, tėvynės žemei, kapams.

Antanas Šakinis prie darbo stalo

Antanas Šakinis prie darbo stalo

A. Šakinis yra įvairių akcijų-renginių, publikacijų-leidinių rėmėjas ir paveldo restauravimo mecenatas. Nuo senų laikų buvo linkęs ne tik užsiimti profesine veikla – statybomis, bet ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime, padėti organizuoti ir finansuoti tautiškumą skatinančius renginius. Jis buvo vienas iš Maltos ordino atstovybės steigėjų Lietuvoje. Vilniuje su kolegomis inicijavo specialios palatos ligoninėje ir valgyklos įkūrimą, organizavo, atliko ir finansavo šį darbą. A. Šakinis yra ne tik inžinierius-statybininkas, kultūros paveldo ir tautinės kultūros puoselėtojas, bet ir bibliotekininkas. Jis daug metų domisi Lietuvos istorija. Yra surinkęs daugybę retų istorinių knygų ir apie žymiausius Lietuvos mąstytojus. Savo namuose įkūrė biblioteką ir knygynėlį. Apie visa tai jis ketina papasakoti Punske.

Sigitas Birgelis, punskas.pl

Komentavimas negalimas.