Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliais

Dar viena piligriminė kelionė su Punsko vikaru Mariumi Talučiu… Ankstų pirmadienio rytą nedidelė grupelė parapijiečių išvykome aplankyti vietų, susijusių su arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu. Diena žadėjo daug malonių įspūdžių.

Kelionės pradžioje aplankėme Skardupius, Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčią, jos dvasininką – kleboną Algirdą Petrą Kanapką. Taip pat pamatėme labai gražiai sutvarkytą bažnyčią, naujai įkurtą Visų šventųjų parką, kuriame pastatytas paminklas palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui atminti. Džiaugiasi širdis matant, kad tokia maža parapija taip gražiai tvarkosi. Kaip tik šią dieną klebonas Kanapka šventė gimtadienį. Pasveikinome jį, o jis atsidėkodamas mus palaimino tolimesnei kelionei.

Privažiavę Kauną, aplankėme Benediktinių vienuolyną Antakalnio kalvos šlaite, gotikinę Šv. Mikalojaus bažnyčią. Šioje bažnyčioje nuo 1938 m. vyskupo Teofiliaus Matulionio rūpesčiu įvesta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Turėjome galimybę pasigrožėti nuostabiais dailininko Bičiūno vitražais. Viename iš jų buvo pavaizduotas arkivyskupas Teofilius Matulionis. Pasišnekučiavę su miela vienuole, važiavome lankyti nuostabią Kauno Kristaus Prisikėlimo baziliką. Šios šventovės pusrūsyje įrengtame kolumbariume amžinojo poilsio atgulę dr. Arvydo Petro Žygo palaikai. Pasimeldę persikėlėme į konferencijų salę, muziejų, o vėliau lankėme keramikos parodą.

Ilgai neužsibuvę nuskubėjome į Kaišiadoris. Pakeliui aplankėme Paparčius. Kaišiadoryse užsukome į Kristaus Atsimainymo katedrą, kurios kriptoje palaidotas arkivyskupas Teofilius Matulionis (1873–1962). Šiuo metu čia atnaujinama arkivyskupo koplyčia, kurioje vėliau bus patalpinti velionio palaikai. Vikaras Marius Talutis maloniai mus nustebino sugalvojęs kriptoje atnašauti šv. Mišias.

kaisedoriai

Pakilios nuotaikos išvykome į Guronių kaimą, priklausantį Žaslių parapijai. Čia aplankėme kardinolo Sladkevičiaus tėviškę, Rožinio slėpinių kelią, Rekolekcijų namus, Šv. Juozapo koplyčią Eucharistijos šventinimui. Didelį įspūdį paliko Rožinio slėpinių kelias, išdailintas freskomis. Kelionės pabaigoje nuvykome į Birštono muziejų.

Diena tikrai neprailgo, paliko neišdildomą įspūdį, kaip ir pats Teofilius Matulionis. Labai dėkojame kunigui Mariui Talučiui už kantrybę, rūpinimąsi ir galimybę plačiau susipažinti su arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu.

Rasa Krakauskienė, punskas.pl

 

Komentavimas negalimas.