Ar pavyks Suvalkuose įkurti lietuvišką vaikų darželį?

Š. m. kovo 8 dieną LR konsulato Seinuose ir Lenkijos lietuvių bendruomenės atstovai susitiko su Suvalkuose gyvenančiomis jaunomis lietuvių šeimomis. Į susitikimą atvyko apie 40 asmenų, kurie išreiškė norą dalyvauti lietuvių kultūrinėje veikloje Suvalkuose bei lietuviškai ugdyti savo vaikus. Suvalkų lietuviai, remdamiesi tautinės mažumos teisėmis, paprašė padėti šiame mieste įkurti lietuvių kultūros centrą bei lietuvišką vaikų darželį.

 


 

 Susirinkusieji pasirašė kreipimąsi – deklaraciją, kurios pagrindu LR konsulato Seinuose vadovas Vaclavas Stankevičius ketina iškeltą klausimą aptarti su Suvalkų miesto prezidentu ir išsiaiškinti, kaip Suvalkų miesto (Lenkijos centrinė) valdžia gali padėti šį projektą įgyvendinti.

Jaunų suvalkiečių noras dalyvauti lietuvių kultūrinėje veikloje sulaukė Lenkijos lietuvių bendruomenės atsako. LLB pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė pakvietė į pirmuosius susitikimus (vokalinius-muzikinius, šokio bei teatro), kurie vyks jau ateinančią savaitę.

Taip pat sukurta Suvalkų lietuviams skirta paskyra „Facebook“ socialiniame tinkle (SUVALKIEČIAI LT), kur jie galės keistis informacija, derinti susitikimus bei tie, kas negalėjo dalyvauti susitikime – pasirašyti minėtą deklaraciją.

http://urm.lt/sejny/lt/

Komentavimas negalimas.