Apie Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą

Liepos 1-14 dienomis Jungtinėje Karalystėje /Londone/ vyko Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) kongresas. Jame dalyvavo jaunimas iš 13 pasaulio šalių. Lenkijos lietuvių jaunimui atstovavo Aidis Staskevičius ir Valdas Maksimavičius.

Apie kongresą pasakoja Aidis Staskevičius.

 

Kongreso dalyviai dalyvavo kultūrinėje programoje, apsilankė studijų dienose, kur pranešimus skaitė Egidijus Aleksandravičius, Algirdas Kaušpėdas ir Artūras Jonkus. Kongreso pradžioje vyko formalioji PLJK dalis – Studijų dienos. Jų metu PLJS valdyba pristatė veiklos ataskaitą, aptarti veiklos tikslai ir uždaviniai, vyko diskusijos. Kongreso metu išrinkta nauja PLJS valdyba. PLJS pirmininku pakartotinai išrinktas Kęstas Pikūnas.

PLJSKongreso dalyviai susipažino su senovine Jungtinės Karalystės dalimi, aplankė vieną seniausių miestų Bath, turėjo galimybę pasimėgauti šalies pajūriu, atsipalaiduoti po įtemptų studijų dienų.

Studijų dienoms pasibaigus Lietuvoje vyko pramoginė PLJK dalis – stovykla. Vienu iš svarbiausių programos Lietuvoje akcentų buvo konferencija, kurios metu siekta atkreipti dėmesį į užsienio lietuvių jaunimo indėlį kuriant Lietuvos įvaizdį pasaulyje. Jaunimas diskutavo su verslo, mokslo, kultūros ir politikos atstovais, ieškojo geriausių sprendimų modernios Lietuvos kūrimui.

Kongreso dalyviai dalyvavo koncerte, skirtame Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 80-mečiui bei Pasaulio lietuvių vienybės dienai paminėti.

Jaunimo kongresas yra vienas svarbiausių pasaulio lietuvių jaunimą jungiančių renginių. Jis organizuojamas kas 3-4 metus. Tai aukščiausias Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) organas, kuris nustato organizacijos veiklos gaires ir renka naują PLJS valdybą.

Šiuo metu PLJK dalyvauja 120 atstovų, kurie yra renkami pagal PLJK atstovų suvažiavimo reguliavimus.

sb, punskas.lt

 

Komentavimas negalimas.