Apie meilę, feisbuką ir Sutvirtinimo sakramento malonę

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko, Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas, pasakytas 2018 m. gegužės 23 d. Punsko bažnyčioje teikiant Sutvirtinimo sakramentą.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.