Apie Jotvingių amatų dienas

2018 m. gegužės 5 ir 6 d. Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose vyko Jotvingių amatų dienos. Apie tai pasakoja Jotvingių ir prūsų gyvenvietės savininkas Petras Lukoševičius, Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas bei projekto rangovas Juozas Lukoševičius.

Renginį įgyvendino Punsko valsčius – projekto nr. LT-PL-25-138 „Baltų palikimo išsaugojimas ir skatinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje“. Projektas dalinai finansuojamas Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuva–Lenkija programa).

sb, punskas.pl

 

Komentavimas negalimas.