Apie filmą „Chorvedys“

Pilno metražo dokumentinio filmo „Chorvedys“ autorių ir režisierių Sigitą Birgelį kalbina Marytė Malinauskienė.

 Internete yra informacija apie filmą „Chorvedys“. Kaip gimė mintis šį filmą sukurti?

 Maždaug mėnesį po chorvedžio mirties (jis į amžinybę iškeliavo 2017 m. spalio 20 d.) nedideliame pažįstamų rate kalbėjomės apie skaudžią netektį, apie Jono Pavilonio nuveiktus darbus, jo reikšmę mūsų visuomenėje. Sutarėme, kad reikėtų dar kartą prisiminti šį šviesaus atminimo žmogų. Ir taip vietoj reportažo išėjo pilno metražo dokumentinis filmas. Daug buvo norinčiųjų pasidalinti prisiminimais, savo archyvuose suradau nemažai filmuotos medžiagos, susijusios su J. Paviloniu. Filmas gimė netikėtai. Neplanavau jo kurti J. Paviloniui gyvam esant.

 Apie ką šis filmas? Koks jo siužetas?

 „Chorvedys“ tai dokumentinis, sakyčiau, lyrinis filmas apie mūsų kraštui nusipelniusį chorvedį Joną Vytautą Pavilonį. Maestro Punske praleido 18 darbingų ir prasmingų savo gyvenimo metų. Su daug kuo jis bendravo, daug kas jį pažinojo. Jis įsimylėjo mus, o mes – pamilome jį. Maestro labai greitai tapo mums artimas ir savas. Neretai taip būna. Jis už viską labiau mylėjo muziką, žmones, tėvynę.

chorvedys1

Į J. Pavilonį norėjau pažvelgti savaip, per mūsų krašto prizmę, parodyti jį tokį, koks jis buvo matomas mūsų krašto žmonių akimis. Internete nedaug yra informacijos apie maestro. Daugiausia tai nekrologinės žinutės, pasirodžiusios jau po jo mirties. Lietuviškoje Vikipedijoje yra informacija apie J. Pavilonį, bet ten nė žodžiu neužsiminta apie jo veiklą tarp Lenkijos lietuvių.

Filme „Chorvedys“ norėjau parodyti J. Pavilonio darbo su jaunimu užkulisius, repeticijų su pašešupiečiais fragmentus, Punsko licėjaus choro koncertų akimirkas, įsimintinus mūsų krašto įvykius, kuriuose maestras dalyvavęs. J. Pavilonis pasakoja apie save, savo gyvenimą, profesinį darbą, Lenkijos lietuvius. Apie chorvedį prabyla Punsko licėjaus direktorius, mokytojai, mokiniai, buvę ir dabartiniai choro „Pašešupiai“ dalyviai.

 Filmas bus rodomas penktadienį, vasario 23 d., Punsko LKN. Ar yra ten sąlygos filmams rodyti?

 Filmo premjera vyks 2018 metų vasario 23 dieną 18.00 val. Punsko lietuvių kultūros namuose. Sąlygos filmams rodyti čia yra labai geros. Puiki žiūrovų salė, geras įgarsinimas ir, svarbiausia, LKN neseniai įsigytas didelis kino ekranas. Taigi sąlygos kuo puikiausios.

 Kokia renginio programa?

 Prieš filmą koncertuos Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus choras „Pašešupiai“. Jis atliks dainas, kurių išmokė J. Pavilonis – gražiausias, įsimintinas. Pianinu skambins J. Pavilonio sūnus, dabartinis „Pašešupių“ vadovas, maestro Dainius Pavilonis. Gal prieš filmą pasisakys vienas kitas žmogus.

 Ar bus išleista filmo DVD plokštelė?

 Yra išleista, bet nedideliu tiražu. Kol kas jos nebus galima nusipirkti.

 Prieš dvejus metus Punske vyko „Baladės apie Rimvydą ir Žaibą“ premjera. Koks šio filmo likimas?

 Filmas „Baladė apie Rimvydą ir Žaibą“ buvo labai šiltai sutiktas tiek mūsų krašte, tiek Lietuvoje. Jis parodytas Punske, Jurbarke, Kaune, Garliavoje, Prienuose, Lazdijuose, Kalvarijoje, Merkinėje ir kt. Buvo rodomas per Lietuvos valstybinę televiziją bei Kauno kino teatre „Romuva“. Tai dviejų valandų filmas apie Lietuvos partizanus ir jų ryšininkus Lenkijos ir Lietuvos pasienyje 1945–1949 m. Pagrindinis filmo leitmotyvas – dviejų Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo žūtis 1949 m. gruodžio 15-ąją Šlynakiemyje, netoli Punsko.

 Esi sukūręs daugiau pilno ir trumpo metražo filmų.

 2008 m. buvo sukurta „Jotvingių giesmė“. Tai poetinė baladė Poezijos pavasario mūsų krašte motyvais. Ją teko parodyti Punske, Seinuose, Kaune ir Vilniuje. Išleista DVD plokštelė.

2011 m. sukūriau filmą „Baladė apie poetą Justiną Marcinkevičių“. Jį parodžiau Punsko kultūros namuose. Nors tai visai neblogas ir jaudinantis filmas, nesistengiau jo rodyti Lietuvoje. Nebuvo progos, pritrūko laiko. Svarbiausia, kad yra išleista filmo DVD plokštelė.

Pernai kartu su Jolanta Malinauskaite-Vektoriene parengėme filmą „Ant Kregždės sparnų“. Jis du kartus buvo parodytas Punsko kultūros namuose. Išleista filmo DVD plokštelė.

Iš trumpo metražo filmų labiausiai įsimintini „Vienas šviesmetis be tavęs“ (haiku impresijos), „Prisikėlė Tėvynė“ (pagal kompozitoriaus Vytauto Juozapaičio muziką), „Giesmė Merkinei“ (poetui Stasiui Stacevičiui atminti).

 Dėkoju už pokalbį.

  mm, punskas.pl

 

 

Komentavimas negalimas.