Amatų stovykla Seinuose

2018 m. balandžio 19 ir 20 dienomis Seinų „Lietuvių namuose“ šurmuliavo jaunesni ir pagyvenę žmonės (dalis iš Seinų, dalis iš aplinkinių kaimų, dalis iš Metelių). Jie aktyviai dirbo, bendravo, keitėsi mintimis ir kontaktais, su dideliu noru atlikinėjo užduotis. Susirinkusieji dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose – dirbo su medžiu, vilna, vašku. Dirbant ir bendrauta, ir sudainuota ne viena daina.

Dirbdama su vilna viena dalyvė – Veronika iš Rakelijos prisiminė, kaip ji iš sukarštos vilnos vėlė veltinius (pas mus vadinamus vailokais) ant medinio kurpalio. Ją išmokė dėdė Milončis iš Vidugirių. Veronika sakė: „Vylna turėj būc minkšta, ne ožkavilnė, ba šita nesduoda velc. An kurpalio (o jų išdrožtų buvo trys dzydzai) supešoji vylnų ir karštu vandeniu su paprastu muilu veli, tep išaina vailokas. An aulo pirmiausia apdedzi, aplink suveli, o paskui an pėdos…“

stovykla

Dalyviai buvo padalinti užsiėmimams į kelias grupes. Vadovavo tautodailininkai iš mūsų krašto ir iš Lietuvos. Minėta grupė žmonių su vadove Ele darė paveikslus iš sukarštos spalvotos vilnos. Kitoje grupėje su vadovu tautodailininku, skulptoriumi Tadu kiekvienas drožinėjo nupieštos verpstės ornamentus.

Kitos dienos kelios valandos buvo skirtos pradėtiems darbams užbaigti. O paskutinis bendras užsiėmimas – dailių įvairių formų vaško žvakelių formelėse gaminimas. Žvakių gamybai vadovavo šaunūs vadovai iš Lietuvos.

Pasigaminę žvakeles (ištirpinus samtyje tikrą bičių vašką) dalyviai dalijosi grupėmis ir dalyvavo viktorinoje apie biteles. Klausimai buvo sunkoki, bet labai įdomūs. Štai keletas pavyzdžių. Kurioje šalyje iš banginio taukų buvo gaminamos pirmosios žvakės? Japonijoje. Kokia griežčiausia bausmė už medžio su kelminiu bičių aviliu nukirtimą? Lietuvos statute buvo parašyta, jog už tai žmogus prikabinamas prie rąsto su geležiniais smaigaliais ir nuleidžiamas nuo kalno. Kas tai Bubilas? Bičių dievas (pagonybėje). Kiek laiko vasaros metu bitė darbininkė miega? Pusę minutės per parą. Kur pastatytas 12 kilogramų ir 80 dekagramų vaškinis pastatas? Kaune, Rotušėje, o prie pastato yra vaško liejimo įranga (eksponatas).

amatu-stovykla2

Viktorinos laimėtojų grupė apdovanota tikro vaško medaliais. Pirmieji pinigai buvo vaškiniai. Taip pat vaškas tiko lieti visokioms formoms.

Dar pristatyti baldžiaus darbai: sūpuoklės, suolai, dėžės, kurie bus nudažyti ir montuojami prie „Lietuvių namų“ esančiame žaliajame skvere.

Visiems stovykla labai patiko. Dalyviai buvo pavaišinti kava, arbata bei karštais pietumis. Iš kaimų atvežti ir nuvežti namo.

Dirbdami amatų stovykloje žmonės galėjo ir pabendrauti, ir padainuoti, pagroti. Tai buvo poilsio laikas, mažinantis sielvartus, rūpesčius. Tikėkimės, kad bendravimas ir veikla nenutrūks ir ateityje. Labai ačiū „Lietuvių namų“ direktorei už tokį puikų ir prasmingą laisvalaikį.

amatu-stovykla3

Amatų stovykla – tai Vysk. Antano Baranausko fondo „Lietuvių namai“ Seinuose ir Metelių kaimo bendruomenės „Tarp Dusios ir Metelio“ bendro projekto „Čia gyvename – čia bendrai veikiame“ viena iš veiklų. Projektas vykdomas pagal Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos 3 prioriteto „Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir bet kokia diskriminacija“ 3.1. priemonę „Pagerinti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą gyventojams abiejose sienos pusėse kovojant su socialine atskirtimi ir skurdu“. Programą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas.

Eugenija Pakutkienė, punskas.pl

Komentavimas negalimas.