Alytus Suvalkuose

Jau daug metų bendradarbiauja Suvalkų ir Alytaus savivaldybės, abiejų miestų profesionalūs menininkai. Šio bendradarbiavimo vaisius, tai menininkų darbų parodos Suvalkuose ir Alytuje. Didelė Alytaus menininkų darbų paroda „Alytus Suvalkuose“ („Olita w Suwałkach“) buvo atidaryta 2017-10-27 (penktadienį) Suvalkų kultūros centro Šiuolaikinio meno galerijoje Chlodna 20 (Nonieviča g. 71). Pradžioje ją buvo numatyta atidaryti spalio 20 d., bet atidėta. Tai kilnojamoji paroda, kuri buvo pristatyta įvairiuose Lietuvos miestuose, o pabaigoje atvežta į Suvalkus. Darbų autoriai dalyvavo Suvalkijoje organizuotuose tapytojų pleneruose. Kaip sakė parodos kuratorius, dailininkas Evaldas Grinius, tai tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2017“ lydimoji paroda. Prieš jos atidarymą buvo tik paskelbta trumpa informacija Suvalkų kultūros centro interneto portale (pagrindiniame puslapyje). Mieste nebuvo iškabintų informacinių plakatų. Taip pat neinformuota per vietinį radiją „Radio 5“. Parodą organizavo Suvalkų kultūros centro profesionalus dailininkas, komisaras Andžejus Zujevičius (Andrzej Zujewicz). Noriu priminti, kad minėtoje galerijoje anksčiau veikė dvi Alytaus dailininkų parodos: 2012 m. balandį–gegužę Arvydo Švirmicko ir 2015 m. gegužę–birželį Evaldo Griniaus. Apie jas rašiau „Suvalkietyje“ ir interneto portale punskas.pl. Tos parodos surengtos vykdant susidraugavusių miestų kultūrinį bendradarbiavimą.

DSC00658

Parodos atidarymas. Stovi iš kairės: Andrzej Zujewicz, menininkas Raimondas Šimkevičius, fotomenininkas Zenonas Šilinskas, keramikė Danutė Garlavičienė, Loreta Skruibienė, vertėja Živilė Wygońska, Evaldas Grinius

Parodos atidarymas prasidėjo 18 val. Į jį atvyko suvalkiečiai, Alytaus menininkai ir maža grupė dailės kūrinius atliekančių Punsko moterų. Sveikinimo kalbas sakė: Suvalkų kultūros centro direktoriaus pavaduotojas Ignacy Oluv (Ignacy Ołów), A. Zujevičius, E. Grinius, keramikė Danutė Garlavičienė. Pastaroji viešnia pasveikino atvykusias punskietes. Ji mokė Punsko moteris dailės pagrindų. Taip pat pasisakė Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič. Visi džiaugėsi pristatyta paroda.

Prieš atidarymą man paprašius E. Grinius sutiko papasakoti apie šią parodą. „Parodos iniciatorius buvau aš, – kalbėjo. – 2012 m. parengiau tęstinį kultūros projektą „Vizualus menas Alytus“. Tų pačių metų pabaigoje Alytuje buvo surengtos trys menininkų parodos miesto parodinėse erdvėse. Vienoje iš jų buvo viduriniosios kartos dailininkų darbai, antroje fotografų, o trečioje jaunųjų menininkų, dar studijuojančių arba baigiančių studijuoti, vizualus menus. Ir nuo to laiko kiekvienais metais Alytaus miesto dailininkai rengia metų pabaigoje metines apžvalgines parodas. Tos trys parodos sudarė pagrindą anksčiau minėto projekto.

Artūro Matonio darbai

Artūro Matonio darbai

Šios parodos tematika labai įvairi ir asmeniška. Darbų autoriai buvo kviečiami pateikti kūrinius savo nuožiūra. Tema nebuvo nurodyta (padiktuota). Tuo ji išsiskiria iš kitų šiuolaikinių parodų Alytuje ir Lietuvoje. Nebuvo nusakyta šiais laikais ypatingai madinga koncepcija. Parodos kuratorius nediktuoja temos ar mados, nedaro darbų atrankos. Darbo autorius savo nuožiūra pateikia patį geriausią metuose sukurtą kūrinį.

Vytauto Remeikos darbas

Vytauto Remeikos darbas

Šioje parodoje dalyvauja Alytaus įvairių specialybių (sričių) profesionalūs menininkai. Savo darbus pristatė per 30 menininkų.

Jeigu neklystu, tai 2007–2008 m. Alytaus miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Daina Čečkauskienė parengė abiejų miestų kultūrinio bendradarbiavimo projektą. Nuo tada prasidėjo menininkų darbų parodų mainai. Dabar suvalkiečiai galės džiaugtis mūsų miesto menininkų darbų paroda, o po poros savaičių Alytuje turėsime gražią Suvalkų menininkų darbų parodą.“

Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ direktorė Loreta Skruibienė dar pridūrė: „Iš tikrųjų ši paroda man, kaip dalyvei, yra džiaugsmas. Aš dalyvauju antrąkart. Pirmąkart dalyvavau prieš dešimtį metų, kai Suvalkuose buvo pristatyti Alytaus dailininkų darbai. Smagu, kad šita draugystė nenutrūko, o tęsiasi. Kiek žinau, tai ir toliau vyksta mainai tarp abiejų miestų dailininkų.“

Vytauto Kolesnikovo „Senoji Merkinė“, drobė, aliejus, 2014 m.

Vytauto Kolesnikovo „Senoji Merkinė“, drobė, aliejus, 2014 m.

Iš viso parodoje pristatyti 72 darbai, tik gaila, kad nėra prie jų pridėtų pavadinimų. Taip pat nėra parodos katalogo. Daugiausia esą tapybos (paveikslai atlikti įvairia technika). Yra ir piešinių, grafikos, keramikos, skulptūros, nuotraukų, ir netgi vienas vitražas. Paroda veiks iki lapkričio pabaigos. Verta ją apžiūrėti, kadangi ji labai įdomi.

Danutės Garlavičienės „Pienynė“, drobė, aliejus, 2013 m.

Danutės Garlavičienės „Pienynė“, drobė, aliejus, 2013 m.

 Kostas Leončikas, punskas.pl

 Vizualus menas, tai vaizduojamasis menas, apimantis visas pagrindines sritis: tapybą, grafiką, keramiką, stiklo meną, juvelyriką, meninę fotografiją ir šiuolaikinių multimedijų meną.

 Multimedija (angl. multimedia „įvairialypė terpė“) – šiuo terminu dažniausiai įvardinama technologija, vienijanti tekstą, vaizdus, animaciją, garsus, grafiką bei kitą kompiuterinę informaciją.

 Animacija yra spartus kintančių dvimačių ir trimačių iliustracijos ar modelių vaizdo epizodų rodymas, sukuriant judėjimo iliuziją. Tai optinė judėjimo iliuzija, sukuriama dėl vaizdo užsitęsimo, ir gali būti kuriama ir vaizduojama daugybe metodų.

 Kosto Leončiko nuotraukos

Komentavimas negalimas.