Altorių meistras Adomas Karalius ir jo duktė iš Suvalkų

Jūratės Vyliūtės pranešimas apie bažnytinių altorių meistrą Adomą Karalių ir jo dukterį iš Suvalkų, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferenciją 2017 m. gruodžio 16 d. Punsko savivaldybės salėje.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.