Sušaudytas už mus, už Lietuvos laisvę

Šiandien – 2017 m. lapkričio 29 d. – sukanka 60 metų nuo Adolfo Ramanausko-Vanago, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vado, ėjusio LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko pareigas, Lietuvos valstybės signataro, dimisijos brigados generolo, sušaudymo Vilniuje.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo vienas žymiausių Lietuvos kovotojų už laisvę, Dainavos apygardos, vėliau – Pietų Lietuvos partizanų vadas. Suimtas 1956 m. spalio 12 d. Kaune. Tardytas nepaprastai žiauriai. 1957 m. rugsėjo 24–25 d. Vilniuje nuteistas mirties bausme. Sušaudytas 1957 m. lapkričio 29 d. Vilniuje. Palaidojimo vieta nežinoma.
„KGB sadistai taip paslėpė mano Tėvelio palaikus, kad iki šių dienų negaliu jų rasti“, – sako legendinio Lietuvos partizano Adolfo Ramanausko dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė.

 Neieškok mano kapo, dukrele,

Mano kapas – visa Lietuva:

Jis ir čia, kur prie vieškelio seno

Rymo kryžiaus auka atvira.

                                   (Elvyra Valaitienė „Adolfo Ramanausko-Vanago laiškas dukrai Auksutei, lig šiol tebeieškančiai Tėvo kapo“)

 Adolfo Ramanausko gimtinė yra nutolusi keletą kilometrų nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos. Nesunku ją pasiekti, pvz., per Sankūrų kaimą. Beje, kelio į Lietuvos didvyrio gimtinę nėra nei iš Lenkijos, nei iš Lietuvos pusės. Nėra ir pačios gimtinės. Rasti tą vietą be palydovo beveik neįmanoma.

Kaune, Kampo ir Kalniečių gatvių sankirtoje, stovi paminklas su užrašu „Lietuvos partizanui – generolui Adolfui Ramanauskui-Vanagui atminti“. Čia yra paminklinė lenta, kurioje užrašyta: „Šioje vietoje 1956 m. spalio 12 d. KGB operacijos metu buvo suimtas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Prezidiumo Pirmininko pirmasis pavaduotojas, ėjęs ir LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininko pareigas, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijos signataras, LLKS gynybos pajėgų vadas, dimisijos brigados generolas, Vyčio kryžiaus I ir II laipsnių ordinų kavalierius Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir jo žmona Lietuvos partizanė Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė-Vanda, po mirties apdovanota Vyčio kryžiaus ordino karininko kryžiumi. Partizanų vadas Vanagas sušaudytas 1957.11.29 d., žmona nuteista kalėti.“ Lentos autorius – Stasys Žirgulis.

Ramanausk

Sovietinės okupacijos metais Lietuvoje suimta ir įkalinta 186 000 žmonių, ištremta 118 000, žuvo: partizanų ir jų rėmėjų 21 000, lageriuose ir kalėjimuose apie 25 000, tremtyse – 28 000 žmonių.

Adolfą Ramanauską-Vanagą išdavė KGB agentas Antanas Urbonas, buvęs jo bendramokslis. Spalio 12 d. buvo įvykdyta slapta KGB A. Ramanausko ir jo žmonos suėmimo operacija.

„Dabar dažnai pamirštama, kuo buvom stiprūs, sugebėdami atlaikyti juodus okupacijos metus, – sako Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė. – Dvasinių, tautinių vertybių, kultūros, tradicijų reikšmė sumenkinama, jos tampa tarsi nebesvarbios. Nuolat akcentuojami tik ekonominiai dalykai. Daugumą žmonių tai orientuoja į vienintelį gyvenimo tikslą – kuo greičiau praturtėti. Tačiau istorija rodo – jeigu būtume galvoję tik apie ekonomiką, finansus, turėję tik vartotojišką visuomenę, kažin ar galėtume šiandien kalbėti apie pokario partizanų didvyrišką pasiaukojimą, prezidentą J. Žemaitį-Vytautą, daugelį kitų veiksnių ir įvykių, kurie mūsų tautoje pagrįsti patriotizmu ir teisingumu.“

Adolfo Ramanausko-Vanago palaidojimo vieta, kaip minėjau, nežinoma. Pasak Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) vyresniojo specialisto Dariaus Indrišionio, yra naujų dokumentų, pagal kuriuos būtų galima tiksliau lokalizuoti Lietuvos partizanų vado palaidojimo vietą. LGGRTC bei archeologo Gintauto Vėliaus komanda atliko vadinamųjų našlaičių kapų kasinėjimo pirmąjį etapą. Istorikai ir archeologai mano, kad ten bus rastas Adolfo Ramanausko-Vanago kapas.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas žiauriai kankintas. Nuo 1956 m. lapkričio iki 1957 m. birželio jis tardytas daugiau kaip 60 kartų.

1957 m. liepos 9 d. tardytojas paskelbia A. Ramanauskui kaltinimą dėl „teroristinės ir diversinės veiklos“: „Ramanauskas yra vienas iš vadeivų, siekiančių suvienyti nacionalistinį pogrindį ir jo ginkluotąsias gaujas vieningai kovai prieš Tarybų valdžią Lietuvoje.“

Adolfas Ramanauskas-Vanagas sušaudytas už mus, už Lietuvos laisvę. 2018 m. minėsime 100-ąsias jo gimimo metines.

Sigitas Birgelis, punskas.pl

Komentavimas negalimas.