Adventinis vakaras Seinų „Lietuvių namuose“

2017 m. gruodžio 17 d. Adventiniame vakare Seinų „Lietuvių namuose“ vyravo tikra kalėdinė nuotaika. Ratu išdėstytos 24 žvakelės. Kiekvieno kolektyvo atstovai nešė jas į sceną giedodami „Kalėdų rytų“. LN direktorė Onutė Nevulienė ant šventinio stalo esančiame Birutės Roglienės nupintame eglių vainike uždegė tris iš keturių žvakių, Angelė Bapkauskienė papasakojo apie vainiko reikšmę, vėliau visi „Lietuvių namuose“ veikiantys kolektyvai parodė savo programėles.

Šio vakaro šeimininkai buvo Angelė Bapkauskienė ir Juozas Pileckas. Programoje nepritrūko šokių, dainų, giesmių, pasakojimų ir kt. Nuostabiai skambėjo kartu su susirinkusiais žiūrovais atliekamos: „Kalėdų rytų saulė pražydo“, „Ir atvažiuoja šventa Kalėda“, „Ir išvedė šašūrėlis tancun“, „Už girų girų ugnelė dega“, „Ievaro tyltai“. Pati Angelė (kitiems kartu dainuojant priedainį) padainavo gabaus Žagarių dainininko Jono Jakubausko originalią kalėdinę dainą.

adventinis1

Koncerto metu skambėjo gražios kalėdinės dainos ir giesmės, atliekamos ir Seinų bažnytinio choro dalyvių, ir vokalinės grupės „Intro“. „Kultuvės“ teatralai parodė senovinį vakarojimą su giesmėmis, keletą senovinių įrankių ir darbų, papasakojo apie papročius ir orų spėjimą. Grožėtasi Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos moksleivių bei kitų dalyvių atliekamais šokiais. Dainininkų ir šokėjų vadovai Angelė Bapkauskienė, Juozas Pileckas ir Alina Dzimida stengėsi, kad šventėje dalyvautų kuo daugiau atlikėjų. Šventinę nuotaiką kūrė ir scenos pakraštyje išdėliotos degančios žvakelės bei puošni eglutė (ją žvakelėmis, šiaudelių papuošalais ir žvaigžde papuošė „Žiburio“ vaikučiai).

Etnografė Nastutė Sidarienė papasakojo apie Kūčias seniau. Kunigas Petras Gucevičius su visais susirinkusiais pasimeldė, paskui palaimino kalėdaičius bei vaišių stalą. Dalijantis kalėdaičiais skambėjo linkėjimai. Ant stalo valgiai buvo senoviški: silkė, grybai, obuoliai, riešutai, kompotas. Po balta staltiese buvo padėta šieno būrimui ir gyvuliukams pasibaigus vakarienei.

Šis vakaras labai priminė patį pirmąjį, kuriame drąsiau ir gausiau įsijungė žiūrovai. Anas neužmirštamas Adventinis vakaras surengtas 1994 metais tuometinio LR konsulo Seinuose Vidmanto Povilionio, jo žmonos, dainininkės Veronikos Povilionienės bei jos vadovaujamo etnografinio ansamblio „Blezdinga“. Talkino ir vietiniai lietuviai (puošta eglutė, ruoštos vaišės, gaminta naminė gira, kartu giedotos giesmės, kalėdinės dainos). Neturint savų patalpų keletą metų su gerb. Veronika vakarai ruošti Seinų sinagogoje, kino salėje ir kt.

Šiemet seiniškiai, paklausę LN direktorės bei specialistės Angelės patarimų ir nurodymų, labai sklandžiai ir gražiai atliko savo vaidmenis.

Adventas – tai laukimo, rimties, vilties, maldos ir susikaupimo metas prieš šv. Kalėdas. Adventu šis laikas ne veltui vadinamas. Tai lyg kvietimas apmąstyti, išnagrinėti praeinančius metus, nuveiktus darbus, susitaikyti su savim ir artimaisiais. Tai laikas, kai susitinki ir naujai susipažįsti su pačiu savimi, išgyvendamas vidinio susikaupimo džiaugsmą. Tai maldos, gerų darbų darymo laikas. Jis susijęs su Kristaus gimimo laukimu, skirtas suprasti tikrąją šv. Kalėdų prasmę.

Advente verpta, austa ir daug žaista, norint pagerinti kitų metų derlių, dalintis vieni su kitais meile ir supratimu. Tai įsiklausymo ir gebėjimo išgirsti laikas, kada turėtume daugiau ir dažniau dėkoti, o mažiau ir rečiau reikalauti. Advento esmė – malda, pasninkas, geri darbai, atgaila. Tai laikas atrasti naują kelią į gilesnį tikėjimą, nuolankumą, kantrumą, artimo meilę, gebėjimą atleisti bei neteisti. Mat Kalėdų naktį gimstantis Kristus skelbia pasauliui meilės, vilties ir tikėjimo žinią.

Gražių šv. Kalėdų!

E. Pakutkienė, punskas.pl

 

Komentavimas negalimas.