Adolfo Ramanausko-Vanago 60-ųjų žūties metinių minėjimas Lazdijuose

2017 metų lapkričio 29 dieną Lazdijuose vyko Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago 60-ųjų žūties metinių minėjimas. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Lazdijų šv. Onos bažnyčioje, kurias atnašavo ir pamokslą pasakė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Pamaldoms baigiantis buvo sugiedotas Lietuvos himnas.
Po šv. Mišių minėjimo dalyviai išsirikiavo Lazdijų miesto Aldolfo Ramanausko-Vanago aikštėje, kurioje vyko Lietuvos partizanų vado generolo Adolfo Ramanausko-Vanago pagerbimas.

 sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.