A. a. Romo Vitkausko laidotuvės vyks balandžio 3 d.

2018 m. kovo 24 d. Suvalkų ligoninėje mirė Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas, buvęs Lenkijos lietuvių draugijos (LVKD) pirmininkas, Punsko valsčiaus viršaitis, Punsko „Aušros“ leidyklos direktorius, Seinų apskrities viršininko pavaduotojas, Lenkijos lietuvių draugijos tarybos narys Romas Vitkauskas.

Velionis bus pašarvotas Punsko laidojimo namuose antrąją Velykų dieną. Jį bus galima lankyti nuo 11.00 val.  

Laidotuvių tvarka:

 • Karstas iš laidojimo namų išnešamas 11.45 val.
 • Šv. Mišios Punsko Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje 12.00 val. 

Romas-Vitkauskas_nauja

 

2 koment. A. a. Romo Vitkausko laidotuvės vyks balandžio 3 d.

 1. Ruta sako:

  Žodžiai negali išreikšti
  To skausmo ir to liūdesio
  Tu visada buvai ir būsi
  Mano mintyse
  Tu visada buvai ir būsi
  Mano dvasios šviesa
  Tavo veikla- tavo atspindis
  Mūsų kraštas- tavo pasišventimas
  Kaip žibintas švietei kitiems kelią
  Kuriuo žygiuos tave atmenant
  Punsko krašto vaikai

  Tėtei- Tavo dukra Rūta

 2. Gintaras sako:

  Užuojauta artimiesiems, Punsko ir viso Suvalkų krašto lietuvių bendruomenei,
  pagarbiai
  Gintaras Skamaročius