Aptartas lietuvių kultūros ir švietimo centro steigimo Suvalkuose klausimas

LR Seimo Pirmininko pavaduotojas Arvydas Nekrošius ir LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius š. m. birželio 18 d. lankėsi Seinuose, Punske, Vidugiriuose ir Suvalkuose. Tradiciškai vizitas pradėtas Lietuvos karių, 1919-1920 m. žuvusių ir palaidotų Berznyko kapinėse, pagerbimu.

vicepirmininkas-berznyke

Svečiai padėjo gėlių taip pat prie lietuvių poeto ir Seinų vyskupo Antano Baranausko paminklo ir palaidojimo vietos. Seinų parapijos klebono kun. Z. Bzdako lydimi aplankė Lietuvišką menę buvusios Seinų kunigų seminarijos rūmuose, trumpai pasikalbėjo lietuvių sielovados bei lietuvių kultūros paveldo įamžinimo Seinuose klausimais.

Svečiai aplankė taip pat lietuvių „Žiburio“ bei Vidugirių mokyklas, kur bendravo su pedagogais, domėjosi lietuvių švietimo problemomis. Punske svečius pasitiko Punsko valsčiaus viršaitis V. Liškauskas bei lietuviškų švietimo, kultūros įstaigų ir lietuviškų organizacijų vadovai.

Pagrindinis ir svarbiausias vizito momentas buvo apsilankymas Suvalkų lietuvių „Vienybės“ klube, kur svečių laukė ne tik vietos lietuviai, bet ir Suvalkų miesto tarybos pirmininkas Z. Przełomiec.

Suvalkuose kalbėta apie galimybes steigti lietuvių kultūros ir švietimo centrą. Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė J. Malinauskaitė-Vektorienė svečiams pristatė Suvalkuose gyvenančių lietuvių padėtį. Pažymėjo, kad pastaruoju metu Suvalkuose apsigyvena vis daugiau lietuvių, kurie nori aktyviau dalyvauti lietuvių kultūrinėje veikloje bei turėti galimybę leisti savo vaikus į lietuvišką mokyklą.

Suvalkų miesto tarybos pirmininkas pažadėjo apie susitikimo metu aptartas temas informuoti Suvalkų miesto prezidentą ir tarybos narius bei deklaravo paramą minėto centro steigimui.

LR Seimo nariai pažymėjo, kad vizitas buvo nepaprastai turiningas, o aptartas temas iškels netrukus vyksiančios Lietuvos ir Lenkijos Seimų asamblėjos posėdžių metu.      

http://consulate-sejny.mfa.lt/

Komentavimas negalimas.