Susitikimas prie Kūčių stalo Suvalkuose

Šiemet bendra suneštinė Kūčių vakarienė Suvalkuose vyko 2017-11-17 (sekmadienį) po lietuviškų Mišių Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpose. Atvyko daug suvalkiečių. Pradžioje profesionali smuikininkė, baigusi aukštąją muzikos mokyklą, suvalkietė Jūratė Birgelytė smuiku pagrojo šias Kalėdų giesmes: „Gul šiandieną“, „Sveikas, Jėzau gimusis“, „Kalėdos“, „Bernelis gimė Betliejuj“, „Nakties ramybėj“, „Piemenėliams vargdienėliams“. Po jos pasirodymo suvalkiečiai kartu sugiedojo „Sveikas, Jėzau gimusis“. Kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski) trumpai pasimeldė su visais susirinkusiais ir palaimino Kūčių vakarienės valgius. Vakaro dalyviai, dalydamiesi kalėdaičiais, vieni kitus sveikino artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Paskui visi vaišinosi įvairiais skanėstais, kurių buvo pilnas stalas. Pranas Sovulis perskaitė savo eilėraštį „Kūčių žvaigždės“, o Jūratė Birgelytė dar pagrojo smuiku. Vakaras buvo malonus.

Prieš Kūčių vakarienę

Prieš Kūčių vakarienę


Kalėdų giesmes smuiku atlieka profesionali smuikininkė Jūratė Birgelytė.  Sėdi (iš kairės): Onutė Virbylienė, Gražina Kajackienė, Birutė Mockun, Pranas Sovulis, Kostas Jurkiūnas, Teklė Gibavičienė, Julija Prelevič

Kalėdų giesmes smuiku atlieka profesionali smuikininkė Jūratė Birgelytė.
Sėdi (iš kairės): Onutė Virbylienė, Gražina Kajackienė, Birutė Mockun, Pranas Sovulis, Kostas Jurkiūnas, Teklė Gibavičienė, Julija Prelevič


Suvalkiečiai gieda Kalėdų giesmes

Suvalkiečiai gieda Kalėdų giesmes


Malda prieš dalijimąsi kalėdaičiais. Iš kairės: Adelė Jalauskienė, Danutė Preišegolavičienė, kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski), Teresė Uzdilaitė, Vanda Račienė, Kazimieras Baranauskas, Birutė Mockun

Malda prieš dalijimąsi kalėdaičiais. Iš kairės: Adelė Jalauskienė, Danutė Preišegolavičienė, kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski), Teresė Uzdilaitė, Vanda Račienė, Kazimieras Baranauskas, Birutė Mockun

kl-kuc4

Dalijimasis kalėdaičiais

Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos

 

Komentavimas negalimas.