Dėl užsienio kalba transliuojamų TV laidų lietuvinimo būdų suvienodinimo

2017 m. liepos 2–5 dienomis Panevėžio rajone, Bistrampolio dvare, vyko kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas. Jis priėmė 5 rezoliucijas.

De˙l-filmu--i-garsinimo

vienas komentaras Dėl užsienio kalba transliuojamų TV laidų lietuvinimo būdų suvienodinimo;

  1. Viktoras sako:

    Ši rezoliucija reikalaujanti dėl visų užsienietiškų kalbų Lietuvos tv kanaluose pateikimo tik su lietuviškais subtitrais tik patvirtina,kad dabartinė PLB ir PLJS vadovaujančių organų i veikla grindžiama šiandienos liberalizmo ideologija.Žinotina juk lietuviams ir Lietuvos visuomenei kenksminga tai,kad Lietuvos tv teikiamos užsienietiškos laidos,ypač filmai,pateikiami su lietuviškais užrašais /subtitrais/,kurie sumenkina valstybinės lietuvių kalbos reikšmę.Minėtų užsienietiškų laidų pateikimas turėtų būti vien /išskyrius išskirtinius atvejus / įgarsinus lietuvių kalba,- Lenkijos visuose tv kanaluose užsienietiškos laidos visuomet rodomos su įgarsinta lenkų kalba.Taip suteikiama pagarba valstybinei kalbai,o užsienietiškų kalbų mokymosi yra kiti būdai.