Archyvas: birželio 14, 2019

mokyklos-d

Punsko mokyklos diena 2019

Birželio 14 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos šventė. Renginio pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava. Šventės dalyvius…

savanoriai

Lietuvos savanoriai iš Vidugirių

Vidugiriai užaugino kelis kaimo savanorius. Apie juos, kaip ir apie kitus Punsko bei Seinų krašto savanorius, labai mažai žinoma. Šiame kaime jie dažnai buvo vadinami…

chartija

Lietuvių chartijai 70 metų

Prieš 70 metų, 1949 m. birželio 14 d., Augsburge Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas pasirašė Lietuvių chartiją, kurioje išreikšti lietuvių išeivijos tautinio solidarumo principai. Lietuvių chartija pabrėžė…

matulionis-s

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio minėjimas

Šiandien, 2019 m. birželio 14 dieną, minime palaimintojo Teofiliaus Matulionio šventę. Kaišiadorių vyskupijoje liturginis minėjimas yra privalomas, kitose Lietuvos vyskupijose – laisvas.  Arkivyskupas Teofilius Matulionis…

gedulo

Šiandien minime Gedulo ir vilties dieną

1941 m. birželio 14 d. 3 val. ryto sovietai pradėjo organizuotus masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į šiaurines Sovietų Sąjungos teritorijas. *** Primename:   1940 m. birželio…

jonines

Joninės Punsko krašte