Archyvas: gegužės 24, 2019

vaiciuliene2

Apie gegužines pamaldas ir Kryžiavas dienas

Apie Punsko krašto tradicijas, religines bei šeimos šventes pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl

js

Jurgita Stankauskaitė. Tarp dviejų

Tyliai čiurleno vanduo. Griovys buvo gana gilus. Vandens nebuvo daug, bet jis tekėjo gana smarkiai, kartais nuplukdydamas vieną kitą nedidelę žuvelę. Pro jo skaidrumą matėsi…

dainorelis

Punske vyks „Dainorėlis“ 2019

2019 m. birželio 2 d. (sekmadienį) 14 val. Punsko lietuvių kultūros namuose vyks vaikų dainų konkursas „Dainorėlis“. „Dainorėlio“ dalyviai pasirodys 4 grupėse: ikimokyklinio amžiaus, I–III…

J-Juskyte

Ieškome Simono Vaznelio nuotraukų

Kreipiuosi į Jus su prašymu. 1905–1909 m. Pernaravoje (Kėdainių r.) mokytojavo Simas Vaznelis. 1909 m. jis kartu su mokytoja Jadvyga Juškyte paruošė „Rašybos lavinimosi darbus…

PLB-sportas

Sportas oficialiai grįžo į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę

2018 m. liepos mėn. Vilniuje vykusiame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seime pirmą kartą buvo sudaryta PLB Sporto komisija, kuriai vadovauti išrinktas ilgametis ŠALFASS vadovas, JAV…