Archyvas: gegužės 21, 2019

Punsko kvarteto giesmininkės

VI bažnytinių chorų šventė

2019 metų gegužės 18 dieną Žagariuose vyko VI bažnytinių chorų šventė „Giesmių pynė Marijai“. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Žagarių bažnyčioje. Joms pasibaigus vyko chorų koncertas….

an-kraisos-2

„Klumpės“ ir „Vyčių“ koncertas Punske (2 d.)

2019 m. gegužės 18 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko kapelos „Klumpė“ ir šokių grupės „Vyčiai“ koncertas „An kraisos“. Kviečiame pasižiūrėti renginio II dalies akimirkų….

pp-mokykloje

Poezijos pavasaris Punsko mokykloje

2019 m. gegužės 13–15 dienomis Seinuose, Punske ir Varšuvoje vyko Poezijos pavasario renginiai. Šių metų Poezijos festivalio paukštė nutupė Seinų kunigų seminarijos lietuviškoje menėje, kun. Simono…

d_Hanke

PLB valdybos pranešimas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė dėkoja Lietuvos žmonėms ir valdžios institucijoms Gegužės 15 dieną, lygiai vidurnaktį, baigiami skaičiuoti Prezidento rinkimuose ir referendume dėl pilietybės išsaugojimo užsienyje dalyvavusių…