Archyvas: balandžio 19, 2019

velykos

Tas Velykų margumas!

Velykos – prisikėlimo, vilties ir gyvenimo šventė. Įvairiuose pasaulio kraštuose jos švenčiamos savitai. Daug kur pagoniškosios pavasario tradicijos yra persipynusios su krikščioniškomis. Tik pagoniškuoju laikotarpiu daugiau…

arkliai

Kap nepalis, bus bėda

Paskucinėm dzienom žmonės šneka, kap pas mus arcimiausiu čėsu nepalis, bus bėda. Ca kadu pac mūs viršaitis sakė, kad prastai bus gaspadoram, jai nesulauksim lietaus….

putrimas

“Tuščias kapas“

Sveikinimas šv. Velykoms 2019 m.  “Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo… Pasilenkęs jis mato numestas drobules, tačiau į vidų nėjo“ (Jono 20; 4-5)…

Jonas

DIDYSIS PENKTADIENIS JN 18, 1–19, 42 JĖZUS TARĖ: „TROKŠTU!“

    Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip pat žinojo…