Archyvas: gruodžio 6, 2018

eglute

Punsko Kalėdų eglutės įžiebimas

Šių metų gruodžio 5 d. prie Punsko lietuvių kultūros namų buvo įžiebta Kalėdų eglutė. Kalėdų eglutės įžiebimas tai graži šventė, žyminti žiemos švenčių sezono pradžią.Punsko…

paroda2

„100 kaklaraiščių Lietuvos 100-mečiui”

Juozo Šalkausko paroda „100 kaklaraiščių Lietuvos 100-mečiui” jau veikia Punsko valsčiaus konferencijų salėje. Ją galima lankyti valsčiaus darbo valandomis. Juozas Šalkauskas tai Lietuvos žurnalistas, redaktorius,…

Lukas

Tyruose šaukiančiojo balsas

Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lizanijui – Abilėnės…

kucios

Lietuvių Kūčios Ščecine

Viktoras Buvelskis praneša, kad Ščecine, lietuvio savininko salėje “Dom Litewski”, 2018 m. gruodžio 11 d. 16 val. organizuojamos lietuvių Kūčios. Kviečia atvykti.  Pasiteirauti galima telefonu…