Archyvas: spalio 11, 2018

16-varpai

Portalą punskas.pl aplankė jau keturi milijonai

Brangūs Skaitytojai. Atrodo, taip neseniai, prieš pusantrų metų (2017 m. balandžio 1 d.), informavome Jus apie tai, kad trys milijonai apsilankymų punskas.pl portale jau tapo…

mt-a

Popiežiaus vizitą Lietuvoje prisiminus (2 dalis)

Apie Popiežiaus vizitą Lietuvoje ir punskiečių dalyvavimą susitikimuose su Šventuoju Tėvu pasakoja Punsko parapijos vikaras kun. Marius Talutis. Jį kalbina portalo vyr. redaktorius Sigitas Birgelis….

Morkus

Kas galės išsigelbėti?

     Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“     …

PLB-

Seimo ir PLB komisija aplankė etninių žemių lietuvių bendruomenes Punske, Seinuose ir Suvalkuose

Spalio 7 d. Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisijos delegacija lankėsi Suvalkų krašte. Komisijos pirmininkas Antanas Vinkus, jo pavaduotojas dr. Stasys Tumėnas ir iš…