Archyvas: rugpjūčio 8, 2018

rugiapjute

Pasakoja Vitas Lastauskas

Kap nelijo, tai nelijo, o kap imc javai – insilijo, alia mažu povaliai kožnas suims, kų pasėjis. Šito lietaus raikėj žolei ir viskam pavasarin, o…

uostos

Tautinės juostos taku (3 d.)

Apie senovinės aprangos raštų simboliką pasakoja Audronė Mickutė iš Birštono. Pranešimas skaitytas per etninės kultūros seminarą „Išauskim tapatybę staklėmis ir daina“, vykusį 2017 m. lapkričio…

duonos-medaus_smoll

Duonos, medaus ir pieno šventė

smetona

Algimantas Liekis. Prezidentas A. Smetona partinės diktatūros metais

Neseniai knygynuose pasirodė prof. dr. Algimanto Liekio iš 6-tomio veikalo, skirto pirmojo Prezidento A. Smetonos darbams ir gyvenimui nušviesti, ryšium su artėjančiu jo 145-uoju gimtadieniu,…