Archyvas: rugpjūčio 6, 2018

uostos

Tautinės juostos taku (2 d.)

Apie senovinės aprangos raštų simboliką pasakoja Audronė Mickutė iš Birštono. Pranešimas skaitytas per etninės kultūros seminarą „Išauskim tapatybę staklėmis ir daina“, vykusį 2017 m. lapkričio…

rugiapjute

Javapjūtė

Nenuspėjami šios vasaros orai. Čia be saiko džiovino porą mėnesių, čia lijo be perstojo, įmerkė žemę, sunku buvo javus kirsti, nes klimpo kombaino ratai, o…

XIII PLB Seimo akimirka

Dėl Vasario 16-osios gimnazijos

2018 m. liepos 8-11 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas, kuriame dalyvavo PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei…

GintarasGrušas

Arkivysk. Gintaras Grušas. Apie Vilniaus reklaminę kampaniją

„Go Vilnius“ pristatė užsieniui skirtą  ir jau rugpjūčio 9 d. startuosiančią reklama, Vilnių vaizduojančią kaip „Europos G tašką“. „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė pabrėžė, kad „G taško“…