Archyvas: rugpjūčio 3, 2018

jurga

Raudonojo mėnulio pažymėti

Dieną palydėjo raudonas mėnulis. Jis žadėjo atnešti naują patirtį, atvesti naują rytojų. Bet kam jam reikėjo raudonuoti, rausti, raudoti? Saulei patekėjus viskas pasikeitė. Nugara nubėgo…

medus ir rokas 2018

Šv. Mišios už bitininkus

Zolines_Tautkaiciuose-20181-(small

Teatrų festivalis Tautkaičiuose

Seimas

Dėl solidarumo ir paramos Ukrainai

2018 m. liepos 8-11 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas, kuriame dalyvavo PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei…