Archyvas: rugpjūčio 2, 2018

birute

Vasaros tiltai

Tiltas, jungiantis Vygrių ir Leščeveko ežerų krantus. Vygrių nacionalinis parkas. Birutės Burdinaitės-Ołów nuotr.

38125776_10212548597933108_4499441536387252224_n

Tarptautinės sporto žaidynės Šilainėje

Š. m. liepos 7 dieną Šilainėje vyko Tarptautinės sporto žaidynės. Jose dalyvavo ir varžėsi Marijampolės žmonių su negalia sporto klubo „Šešupė“, Kauno klubo „Santaka“ ir…

Jonas

„Aš esu gyvenimo duona!“

Sužinoję, kad užežerėje nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo:…

XIII PLB Seimo akimirka

Dėl rinkimų ir referendumo organizavimo

2018 m. liepos 8-11 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas, kuriame dalyvavo PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei…