Archyvas: liepos 16, 2018

latakas

Punske pasirodė Žemaičių kūrybos almanachas

2018 metų liepos pradžioje Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė Žemaičių kūrybos almanachas „Už kalno kalnas“. Tai savita tarpukario nepriklausomos Lietuvos antologijos „Žemaičiai“ tąsa. Leidinys sudarytas remiantis…

namas

Iš Popelių šeimos istorijos

Ona Tumelienė pasakojusi: „Labai vienyngas vis Dusnyčos kaimas ir draugiškas buvo, vieni su kitais žanijosi, sakyta vis, kad Dusnyča tai giminių kaimas. Mano iš tynajus…

darius-ir-girenas1

Pščelnike iškilmingai paminėtos 85-osios S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio metinės

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius liepos 15 dieną dalyvavo legendinio S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio 85-ųjų metinių minėjimo renginiuose šiaurės vakarų Lenkijoje….

7

Daiva Tamošaitytė. Dainų švenčių prasmė

 Kad ir kaip būtų gaila, straipsnį tenka pradėti atsižvelgiant į į viešąją erdvę nuolat iškišamus priešiškos lietuvių tautinei tapatybei veiklos pasireiškimus, kurie atspindimi į nutautinimą…