Archyvas: kovo 8, 2018

putrimo-pamokslas

RAKTAS Į LIETUVĄ. Prel. E. Putrimo pamokslas Seinuose

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelato Edmundo Putrimo pamokslas, pasakytas 2018 m. vasario 18 d. Seinuose per šv. Mišias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-osioms…

Galadusio ežeras. S. Birgelio nuotr.

Iš Seinų krašto praeities (1 dalis)

Ona Dapkevičiūtė-Tumelienė mena: – Seniau nuog gruodzo 13 dzienos, nuog šv. Lucijos, skaičavo dzvylika dzienų, katros raiškė pakalieju kožnų mėnasį: gruodzo 13 dziena tai sausis,…

Jonas

„Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas“

Jėzus Nikodemui pasakė: „Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip…

kelkite-varsuvoje

Kviečiame kartu paminėti Kovo 11-ąją Varšuvoje

Gerbiamieji, kviečiame kartu paminėti Kovo 11-ąją. Lauksime jūsų Lietuvos ambasadoje (al. Ujazdowskie 12) šeštadienį, kovo 10 d., 17:00 val.  Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatras…