Archyvas: kovo 6, 2018

skelbimas2018

Kovo 11-osios minėjimas Punsko licėjuje

amber-duo

„Amber duo“ koncertas Punske

2018 m. kovo 4 d. Punsko mokyklos svetainėje vyko „Amber duo“ koncertas. Punskietė smuikininkė Vida Bobinaitė-Sokołowska ir pianistė Aušrinė Garsonaitė atliko kelis Liudviko van Bethoveno ir…

sv-kazimiero

Seinuose paminėta Šv. Kazimiero diena

2018 m. kovo 4-ąją Lietuvių šv. Kazimiero draugija Seinuose surengė Lietuvos jaunimo globėjo šv. Kazimiero dienos minėjimą. Seinų bazilikoje vyko šv. Mišios, kurias atnašavo kun….

Ramanauskas-Vanagas

Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osios gimimo metinės

 2018 m. kovo 6 d. Alytuje vyks karininko, Lietuvos partizanų vado  Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Renginių programa: 10 val. – šv. Mišios Alytaus…

minejimas-varsuvoje

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis iškilmingai paminėtas Varšuvoje

Vasario 28 dieną Varšuvoje iškilmingai paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Lietuvos valstybinės vėliavos spalvomis apšviestoje Varšuvos filharmonijoje koncertavo Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Mirgos Gražinytės-Tylos….

VU

Konferencijos „Lituanistika globalizmo vėtroje: ugdyti tautos kultūrą, stiprinti valstybę“ rezoliucija

Kovo 2 dieną Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje įvyko konferencija „Lituanistika globalizmo vėtroje: ugdyti tautos kultūrą, stiprinti valstybę“. Joje buvo pastebėta, kad pastaruoju metu pagausėjo akivaizdaus…