Archyvas: kovo 2018

valgiu-sventinimas

Velykinių valgių šventinimas Punske 2018

Didįjį šeštadienį ir Velykų rytą Punsko ir Seinų bažnyčiose yra šventinami velykiniai valgiai. Valgius šventina kun. Marius Talutis. Kviečiame pasižiūrėti reportažą. sb, punskas.pl

o

Jurgita Stankauskaitė. Ne už kalnų

Tuoj bus, kaip toje giesmėje, „Sveiki sulaukę šventų Velykų…“, tačiau prieš mus dar kelios dienos iki didelės šventės. Šiandien penktadienis. Rašoma, kad „Didysis penktadienis –…

Putrimas

Broliai ir seserys Kristuje

 „Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė; o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė” (I Korintiečiams 1:18).   Broliai…

velykines-dekoracijos

Mano vaikystės Velykos

Pasakoja Veronika Kmieliauskaitė-Valukonienė  Mano vaikystės Velykos prabėgo karo metais. In Lietuvų važavom su kitais, kap man 12 metų buvo, ėj jau trylikci. Nebuvo galimybės kap…

Velykos

Sveikiname sulaukus šv. Velykų

choras-velykos

Sveiki sulaukę šv. Velykų!

Muzika Senkaus. Gieda pensininkų klubo ansamblis „Tėviškės aidai“ ir Suvalkų lietuvių choras „Ančia“. Vadovas Gediminas Kraužlys. Kalėdinės, velykinės ir kt. religinės giesmės. DVD plokštelė. Punsko…

wsv--velyku

Jaukių, šiltų šv. Velykų!

sv-hanke

Mieli lietuviai

Romas-Vitkauskas_nauja

A. a. Romo Vitkausko laidotuvės vyks balandžio 3 d.

2018 m. kovo 24 d. Suvalkų ligoninėje mirė Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas, buvęs Lenkijos lietuvių draugijos (LVKD) pirmininkas, Punsko valsčiaus viršaitis, Punsko „Aušros“ leidyklos direktorius,…

balbieriskio

Balbieriškio tikintieji Velykas švęs atstatytoje bažnyčioje

Balbieriškio tikintieji šv. Velykas švęs atstatytoje ir neseniai konsekruotoje Balbieriškio Rožinio Švenčiausiosios Mergelės Marijos bažnyčioje. 1888 m. pastatyta Balbieriškio bažnyčia 2013 m. rugpjūčio 8-9 naktį visiškai…

marginimas

Kiaušinių marginimas Punsko krašte

Kiaušiniai gali būti skutinėjami, dažomi, apklijuojami lipdukais, apsukami įvairiaspalviais siūlais, įvyniojami į skudurėlius ir kt. Pasak Punsko krašto kiaušinių margintojų, vašku ornamentuojami virti nedažyti kiaušiniai….

velykos2018

Velykų iškilmių pamaldų tvarka Punsko parapijoje

Jonas

„Jis pamatė ir įtikėjo“

  Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą…

velykos

Didysis tridienis Punske

Šiandien prasideda Didysis tridienis. Didysis ketvirtadienis. Šią dieną Katalikų Bažnyčia mini Eucharistijos įsteigimą Velykų vakarienėje. Šv. Mišių Evangelijoje primenama, kad vakarienės metu Jėzus mazgojo kojas savo…