Archyvas: gruodžio 22, 2017

prakartelej

Kalėdos Punske 2017

sb, punskas.pl

pamokslas-kun.-Sigito

Kai žmogus yra apsėstas velnio, jam viskas tampa pilka ir tamsu

Kunigo ir egzorcisto Sigito Bitkausko pamokslas, pasakytas 2017 12 22 Punske per rekolekcijas. sb, punskas.pl

Prie Vatikano eglutės (iš Ramintos girios)

Buvome Italijoje

Mes, Punsko Kovo 11-osios licėjaus antrokai, dalyvavome įdomioje kelionėje. Praeitais metais aplankėme Londoną, o šiemet panorėjome išvykti į pietus. Nuo gruodžio 11 iki 16 d….

Putrimas

Mus aplankė šviesa

Prelato Edmundo J. Putrimo, Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai, laiškas     Brangūs broliai ir seserys Kristuje, lietuviai, gyvenantys visuose žemynuose…

LT-small

Sveikiname Jus su šv. Kalėdomis

konsulatas

Džiugaus šv. Kalėdų stebuklo!

bozenos kaledos

Šv. Kalėdų švenčių tvarka Punsko parapijoje 2017 m.

Šv. Kalėdų švenčių tvarka Punsko parapijoje Gruodžio 24 d. (IV advento sekmadienis). Kūčių dieną laikomės pasninko.7.20 val. – MARIJOS VALANDOS.Šv. Mišios lietuvių k. (LT) 8.00…

henke-sv

Džiaugsmingų šv. Kalėdų!

ulsk-kaledos

Linksmų švenčių!