Archyvas: gruodžio 1, 2017

LLD 60_skelbimas

Lenkijos lietuvių draugijos 60-ojo jubiliejaus minėjimas

mazulis-1

Prof. Liudas Mažylis apie Vasario 16-osios aktą

2017 metų lapkričio 29 dieną Punske, Vidugiriuose, Seinuose ir Suvalkuose lankėsi profesorius Liudas Mažylis, kuris šių metų kovo 29 d. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos diplomatiniame…

Jis-tikrai-stebÄ—jo

Pažiba

Vieną dieną, kai lauke darėsi tamsu, o kartu su nejaukia prieblanda kilo vėjas, ant palangės atskrido karvelis. Nesupratau, ko jis čia gali ieškoti – nei…

kelt3

Mėgėjų teatrų popietė Seinuose

Lapkričio 26 d. (sekmadienį) nuo 14.30 val. Seinų „Lietuvių namuose“ vyko Mėgėjų teatrų popietė ir Seinų mėgėjų teatro, pasivadinusio „Kultuve“, 20-mečio minėjimas. Etnografinės Prano Dzūko sodybos mėgėjų…

kondrotas-M

Marius Kundrotas. Nijolės Sadūnaitės ar Ervydo Čekanavičiaus Lietuva?

Liberaliosios žiniasklaidos atstovas Paulius Gritėnas piktinasi Laisvės premijos skyrimu lietuvių rezistentei, laisvės kovų dalyvei Nijolei Sadūnaitei. Ypač jam kliūva rezistentės dalyvavimas Garliavos istorijoje siekiant apginti…