Archyvas: lapkričio 27, 2017

MR-misios

Šv. Mišių transliacija iš Punsko

 Lapkričio 26 dieną 8.00 val. šv. Mišias iš Punsko bažnyčios tiesiogiai transliavo Lietuvos Marijos radijas. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Marijos radijo direktorius kun….

tms1

XXIV TAUTINIŲ MAŽUMŲ SUSITIKIMAI (1 dalis)

Lapkričio 26 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko XXIV tautinių mažumų susitikimai. Juose dalyvavo Lenkijos lietuvių, totorių, baltarusių, sentikių, vokiečių ir ukrainiečių tautinių mažumų kolektyvai….

makauskiene

Ona Raginskaitė-Makauskienė

Šiemet balandžio 13 dieną iškeliavusi Anapilin Sankūrų kaimo dukra Ona Raginskaitė-Makauskienė užrašiusi nemažai savo prisiminimų. Ji gimė 1919 m. spalio 10 d. Sankūruose. Onutės tėvai…

Popiezius

LVK pirmininkas: Gavome žinią, kad popiežius atvyks į Lietuvą

Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas lapkričio 22 d., vykstant Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniam posėdžiui, trumpame pokalbyje su žiniasklaida pasidalijo mintimis apie pasklidusią naujieną…