Archyvas: liepos 14, 2017

Nevulis

Punsko Kovo 11-osios licėjus turi naują direktorių

Naujai išrinktą Punsko Kovo 11-osios licėjaus direktorių Alvydą Nevulį kalbina punskas.pl portalo žurnalistė Laima Jancaitė. sb, punskas.pl

mniam

Jurgita Stankauskaitė. Jeigu valgai – neskaityk

Atsimenu vasaros dieną, kai atvažiuodavo pas mus dėdė. Mes, vaikai, jį vadinom dėde, bet iš tiesų jis buvo tetos vyras. Nebuvo mados vadinti jo tetėnu….

pasemtos pievos

Liepą

– Savo gyvenimi neprismenu tokios šaltos ir šlapios liepos, – sako Kostas Buračiauskas. – Mirksta daržai, žamė inmirkus, nespėja sutraukc lietaus, ažaruose pakilis vanduoj, o…

bobutes-susipyko

„Bobutės susipyko“

2017 m. liepos 9 d. Punsko skansene vyko XXVI klojimo teatrų festivalis, kuriame pasirodė Skapiškio mėgėjų teatras „Stebulė“. Jis suvaidino K. Vijūno komediją „Bobutės susipyko“….