Archyvas: liepos 6, 2017

zygevviai

Lietuvos valstybės diena Punske. Žygeivių sutikimas

2017 m. liepos 6 dieną prie Punsko lietuvių kultūros namų buvo giedamas Lietuvos himnas. Himno giedoti į Punską atvyko Lietuvos žygeivių grupė. Jų pasitikimas vyko…

lr-prez2

LR Prezidentės sveikinimas

saskrydis3

Sąskrydis vis dar vadinamas piliakalniu (3 d.)

(Tęsinys) Nemažai žinių apie buvusius sąskrydžius galima aptikti ankstesnių metų „Aušroje“. Štai keletas pavyzdžių. 1961 m. „Aušros“ 2 nr. 10 psl. esančiame straipsnyje „Saviveiklos apžiūra…

Matas

„Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie“

Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes…

mindaug-poszk

Su švente!

Mielieji, Nuo Mindaugo suvienytos Lietuvos Per šimtmečius  išsaugota Laisvė Didingos praeities aidais Šaukia Vienybei, tiesai ir šviesai. Džiugiai sutikite liepos 6-ąją – Valstybės dieną, susibūrę…

Mindaugas-e1357159968598

Sveikinimai Valstybės dienos proga