Archyvas: gegužės 18, 2017

vc2

Mokytojui ir visuomenininkui Valentui Čėplai atminti

Gegužės 5 dieną į Anapilį iškeliavo Punsko krašto mokytojas ir visuomenininkas, buvęs Punsko lietuvių kultūros namų vedėjas Valentas Čėpla.  Valentas Čėpla gimė 1941 m. rugsėjo…

namas

Lastauskai

Prodziedulis Tamošus Lastauskas paėjo iš Lietuvos, jis turėjo du sūnus: Jurgį ir Marcynų (lankiškai jis buvo užrašytas Marceli, bet visų vadzytas Marcynu). Iš pasakojimų žinau…

aia-skelb-2

AKIS į AKĮ su…

Jonas

„Nepaliksiu jūsų našlaičiais“

Evangelija pagal šventąjį Joną (Jn 14, 15-21)  Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei mane mylite,– jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums…