Archyvas: kovo 22, 2017

Teklė Pauliukonytė (antra iš kairės) 
su tėvais ir sesutėmis

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (2 dalis). Karo pradžia

(Tęsinys)  Teklės Pauliukonytės atmintyje išliko lietuviška Vaičiuliškių mokykla ir jos mokytojas Vincas Dubauskas. Mokiniams jis kartodavo: „Turim būti sąžiningi piliečiai tos šalies, kurioje gyvenam. Lietuvių…

seinu ziburio gimnazija

Apie mūsų giminę

Baisiai kentė Lietuva, neturėj valios nei himno pagiedoc, neturėj laisvės. Mūs tėvas Kazimieras Dapkevičus sustato mus, vaikus visus, ir giedojom Lietuvos himnų. Mūs tėvas tepgi…

Jonuska

Juozas Jonuška pasakoja (III d.). Apie sunkius karo laikus

Kiek daug įdomių istorijų mums gali paporinti garbūs šio krašto senoliai. Vienas iš tokių žmonių yra 90-metis Damnioko kaimo gyventojas Juozas Jonuška. Kviečiame pasiklausyti. Šioje…