Archyvas: kovo 21, 2017

sokeja

„Mirusi šokėja“

Punsko LKN teatro „Kregždė“ spektaklio „Mirusi šokėja“ fragmentai. Spektaklio premjera vyko 2017 m. kovo 18 d. Punsko lietuvių kultūros namuose. sb, punskas.pl

scan250

Pirmieji lietuvių kalbos mokytojų tobulinimosi kursai Lietuvoje (II d.)

Lietuvių kalbos kursai vyko visą mėnesį Klaipėdoje. Mūsų krašto mokytojai apgyvendinti atskirame name. Tuomet mieste dar buvo labai daug griuvėsių, likusių po Antrojo pasaulinio karo….

tp-1

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (1 dalis). Vaičiuliškių Pauliukoniai

2016 metais buvo sukurtas filmas apie Lietuvos partizanus „Baladė apie Rimvydą ir Žaibą“. Šio epiloge istorikas Bronius Makauskas pateikia savo įžvalgas: „Čia, Suvalkų krašte, mes…

rusinas3

Šv. Kazimiero šventė – maldos už pasaulio lietuvius diena

Kovo 5-ąją Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapija šventė parapijos globėjo šv. Kazimiero šventę ir meldėsi už pasaulio lietuvius. Šventėje dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių…