Archyvas: vasario 1, 2017

Žagarių mokyklos mokiniai su Seinų kunigais

Prieš daugelį metų Seinijoje (3 d.)

 (Tęsinys.  I dalis.  II dalis) Kaip jau rašėme, 1936 m. Len­ki­jos val­džia įvai­riais bū­dais stengėsi slo­pi­nti šaly­je gy­ve­nan­čius lie­tu­vius. Lenkų valdininkų įsitikinimu, lie­tu­vių per­se­kio­ji­mo po­li­ti­ka…

tera-kaune2

„Terra Jatwezenorum“ sutiktuvės Kaune

2017 m. sausio 27 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko Punsko „Aušros“ leidyklos knygos „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) – istorijos paveldo metraščio 8 tomo sutiktuvės….

kauno-arkivyskupija

Kauno arkivyskupija praneša

SKELBIMAI Vasario 2 dieną – KRISTAUS PAAUKOJIMAS (GRABNYČIOS). Pašvęstojo gyvenimo diena. Kviečiame į maldą su seserimis ir broliais vienuoliais  >> Vasario 14 d. – Piligriminė…

sodra

Trumpai. „Last call“ tautiečiams užsienyje: nekaupkite PSD įsiskolinimo

 2016 metų pabaigoje „Sodrai“ pradėjus radikalius privalomojo sveikatos draudimo (PSD) skolų išieškojimo veiksmus kilo šioks toks sambrūzdis, nes kai kurie iš Lietuvos išvykę ir užsienio…