Archyvas: gruodžio 2016

jurga-sv

Jurgita Stankauskaitė. Apie Kalėdų dovanas

Kas būtų, jeigu per Kūčias po egle negulėtų krūva dovanų, o kambaryje žmonės grožėtųsi eglute ir jos papuošalais? Kas būtų, jeigu eglės nedengtų didžiulės dovanos,…

kucinskas

Naujametiniai linkėjimai

S. Kymantaitė-Čiurlionienė. Lietuvių literatūros istorijos konspekto CHRESTOMATIJA. Voronežas, 1918

Lietuvos inteligentijos žiedą krovė ir moterys (3 d.)

(Tęsinys) S. Kymantaitė-Čiurlionienė buvo labai išsilavinusi moteris, mokėjo lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas. 1935 m. Vytauto Didžiojo universitetas ją komandiravo į Vakarų Europą pasižiūrėti ir…

lukas

Jam buvo duotas Jėzaus vardas

 Piemenys nusiskubino į Betliejų ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės,…

Teviskes-aidai

Gul šiandieną

Gul šiandieną. Gieda pensininkų klubo ansamblis „Tėviškės aidai“ ir Suvalkų lietuvių choras „Ančia“. Vadovas Gediminas Kraužlys.   punskas.pl

S. Kymantaitė-Čiurlionienė Voroneže 1916

Lietuvos inteligentijos žiedą krovė ir moterys (2 d.)

Pedagoginio darbo pradžia (Tęsinys)             1911 metais S. Kymantaitė-Čiurlionienė su dukra Danute apsigyveno Kaune. Prasidėjo naujas gyvenimo etapas ir tikrai nelengvas. Dvidešimt penkerių metų jauna moteris…

giesme1

Tyliąją naktį balsas sugaudė

Gieda „Lietuvių namų“ vokalinė grupė „Intro“

Teviskes-aidai

Bernelis gimė Betliejuj

Bernelis gimė Betliejuj, žodž. S. Ylos, muz. J. Naujalio, gieda pensininkų klubo ansamblis „Tėviškės aidai“ ir Suvalkų lietuvių choras „Ančia“. Vadovas Gediminas Kraužlys.  punskas.pl

jagniniene1

Lietuvos inteligentijos žiedą krovė ir moterys (1 d.)

Šiemet kovo 13 d. sukako 130 metų, kai Šiaulių apskrityje, Joniškyje, gimė garsi  lietuvių rašytoja, visuomenės veikėja, literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, poetė, vertėja, skaučių…

ziema

Kokia bus žiema?

„Šv. Lucijos, gruodzo 13 dziena, parodo, kokias bus sausis. Aš tai žymiuosi tuos mėnasius paeiliui. Tai va, atrodo, bus šaltas sausis, ba kap sykis an…

mickevicius-kap

„Buvai kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio…“

100-osioms doc. Broniaus Mickevičiaus gimimo metinėms  Prie Punsko kapinių pagrindinės alėjos, netoli koplyčios, stovi medine tvorele aptvertas ąžuolinis antkapinis paminklas, kuriame išdrožti Jurgio Zauerveino žodžiai:…

giesme1

Kalėdinė giesmė

Gieda „Lietuvių namų“ vokalinė grupė „Intro“  

prezidentes

LR Prezidentės sveikinimas

kubilius

Linksmų šv. Kalėdų