Lenkijoje prasideda 2017 metų Poezijos pavasaris

2017 m. Poezijos pavasaris Seinų ir Punsko krašte. Vieta: Seinai, Punskas, Varšuva. Svečiai: Aidas Marčėnas, Gintaras Bleizgys, Jurgita Jasponytė.

Gegužės 17 d.

  • 9.45 val. – gėlių prie poeto Antano Baranausko paminklo Seinuose padėjimas
  • 10.00 val. – Poezijos pavasario atidarymas Seinų lietuvių “Žiburio” mokykloje
  • 12.30 val. – Poezijos pavasario priešpietė Vidugirių mokykloje
  • 19.00  val. – Poezijos vakaronė kun. Simono Norkaus name Punske

Programoje:

„Antanuko poringės“  – Punsko teatro „Aurora“ kompozicija, parengta pagal Sigito Birgelio eiles iš rinkinio „Ožkiniai linų mėlynų“. Atlieka Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė ir Arnoldas Vaznelis.

Poezijos skaitymai. Dalyvauja: Aidas Marčėnas, Gintaras Bleizgys, Jurgita Jasponytė, Sigitas Birgelis, Algis Uzdila, Janina Aleksaitė, Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė.

Muzika: Arnoldas Vaznelis.

Gegužės 18 d.

  • 9.00 val. – Poezijos pavasario valanda Punsko lietuvių kultūros namuose
  • 18.00 val. – „Poezija po kaštonais“, Poezijos pavasario svečių pristatymas ir poezijos vakaras, Varšuvos universitetas, skveras prieš Polonistikos fakultetą (jei lis, susitikimas vyks Polonistikos fakulteto pastate)

Gegužės 19 d.

  • 11.00 val.Pokalbiai su poetais. Knygynas „Czuły Barbarzyńca“ (Varšuva, ul. Piwna 20/26).

Aidas Marčėnas – poetas, eseistas, kritikas.
Gimė 1960 09 24 Kaune.

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Nuo 1964 m. gyvena Vilniuje. Baigė Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą (dabar Mikalojaus Daukšos), vėliau kurį laiką studijavo Vilniaus konservatorijoje. Jaunystėje yra dirbęs įvairiausių darbų: nuo apšvietėjo teatruose, kūriko botanikos sode, knygų pakuotojo iki karves į Aziją gabenančių prekinių traukinių palydovo. Periodikoje yra bendradarbiavęs kaip literatūrinės spaudos apžvalgininkas. Mėnraštyje „Metai“, savaitraščiuose „Literatūra ir menas“, „Šiaurės Atėnai“ yra paskelbęs daug eseistinių lietuvių literatūros apžvalgų ir kritinių straipsnių apie įvairius jos autorius, reiškinius. Lietuvių poezijoje atgaivino soneto žanrą. Debiutavo 1985 m. eilėraščių publikacija žurnale „Pergalė“ (dabar „Metai“). Kūrybos publikuota „Poezijos pavasario“, „Poetinio Druskininkų rudens“ ir kituose almanachuose, rinktinėse, antologijose, išversta į anglų, baltarusių, lenkų, prancūzų, rusų ir kitas kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1993 m.

 

buvimas vasaryje

 

Sniegas, beprotiškas sniegas.
Sukas ir sukas. Gilus
žiemą mus geriantis miegas,
nebeišgertas alus.

Vakarą krečiantis gripas.
Karštligėj sniego šviesa.
Kaip praregėjęs Edipas.
Kaip išnykimo tiesa.

Nieko nesitikint. Nieko
nebeprisimenant. Juk
mūsų beveik ir nelieka
baigiantis žiemai, broliuk.

Venose baimė sustingus.
Mirties ir gyvybės suma –
trumpa valanda ir prailgus
minutė, naktis ir žiema.

Varnos ligoninių parkuos
krankia ir krankia. Tamsu,
šalta, bet regis, kol parkos
vasaryje miega – esu.

 Marčėnas, Aidas. Vargšas Jorikas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1998.

 B i b l i o g r a f i j a :

Šulinys: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Angelas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.
Dulkės: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1993.
Metai be žiogo: eilėraščiai. – Vilnius: Regnum, 1994.
Vargšas Jorikas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1998.
S. Parulskis. 50 eilėraščių (atrinko A. Marčėnas); A. Marčėnas. 50 eilėraščių (atrinko S. Parulskis). – Vilnius: Baltos lankos, 1999.
Dėvėti: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Žmogaus žvaigždė (kartu su Š. Leonavičiumi). – Vilnius: Žara, 2004.
Pasauliai: lyrika. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Eilinė: rinktiniai eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Būtieji kartiniai: apžvalgos, įžvalgos, peržvalgos. – Vilnius: Apostrofa, 2008.
Eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008.
Šokiai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Dievų taupyklė: gyvenimo srauto poezija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Ištrupėjusios erdvės: devynių gyvenimų eilės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
Sakiniai: menkoji eseistika, 2010–2012. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Tuščia jo: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Viename: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Kasdienynas: sakiniai, 2012‒2014: esė. ‒ Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

 

Gintaras Bleizgys – poetas, eseistas, literatūros kritikas.

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Gimė 1975 07 04 Druskininkuose.
1993 m. baigė Veisiejų vidurinę mokyklą, 1997 m. Vilniaus universitete lietuvių filologijos bakalauro studijas, 1999 m. Vilniaus universitete – literatūros teorijos magistrantūros studijas, 2007 m. taip pat Vilniaus universitete įgijo verslo vadybos ir administravimo magistro diplomą. Dirbo Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraščio „Metai“ redakcijoje, 1999–2001 m. buvo vyriausiasis savaitraščio „Literatūra ir menas“ redaktorius.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2010 m.

* * *

     2012 birželio 10

     3 val. 15 min. į krūmą prie atverto lango

     nutūpė paukštis ir švilpė

     neleisdamas užmigt:

        

     švilpiantis paukštis

     ankstyvą

     rytą jazmino šešėlis – – išsikvėpink

     mirtie kai sėlinsi manęs – –

    

     kaip aušta Viešpatie kaip kunkuliuoja

     visa kas yra čia – – o būčiau

     net nepastebėjęs – –

    

     jeigu ne šitas išprotėjęs Tavo siųstas

     paukštis – – jei ne šita pasiutus

    

     giedanti

    

     mirtis

             Gintaras Bleizgys. Kai sėlinsi manęs: eilėraščiai. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.

 B i b l i o g r a f i j a :

Vietovė. Šiaurė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1998.
Su grojančiom kraujo gėlėm: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Žiema, ruduo, vasara: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Giedanti tuštumon kariuomenė: eilėraščiai. – Vilnius, Homo liber, 2008.
Estafetė: esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Jonas Krikštytojas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Sodas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
Kai sėlinsi manęs: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Taisyklingumas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Jautis: esė. ‒ Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

 

 Jurgita Jasponytė – poetė.

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Gimė 1981 08 25 Zarasuose. Čia baigė Zarasų „Ąžuolo gimnaziją“. Nuo 1999 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete. Įgijo lietuvių filologijos bakalauro ir literatūrologijos magistro laipsnį. Dirbo ir šiuo metu dirba Vilniaus miesto savivaldybės bibliotekoje, viename iš filialų. Dalyvauja literatūros renginiuose Lietuvoje, yra skaičiusi Latvijoje. Tekstai versti į latvių kalbą.

Man upėm išplaukė ruduo

 aš nujaučiu žiemą

regėjimų sniegenoms degant

 pavasarį primins

giesmės vanduo
pakalnėj
per primerktą
dienovidį
sapno valtis
atplukdo bučius
dėl tavęs
mano laikas daro vingį ir
šiam pasauly kur kas daugiau
įmanoma.

  

B i b l i o g r a f i j a :
Šaltupė: eilėraščiai. – Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla, 2014.

punskas.pl

 

Komentavimas negalimas.