3

Dėkojame dosniems Kanados lietuviams!...

Nuoširdžiai dėkojame Kanados lietuviams, mūsų kraštiečiams, nuoširdžiai priėmusiems į Torontą atvykusį Punsko parapijos vikarą kunigą Marių ...

Kinijoje-3

„Vyčiai“ Kinijoje (3 d.)

Rugsėjo 30 – spalio 8 dienomis Punsko LKN šokių grupė „Vyčiai“ ir Alytaus liaudies ansamblis „Varsa“ dalyvavo Pekine vykusiame tarptautini...

sauliai1

Paminėtos Alytaus šaulių rinktinės įkū...

Spalio 17 d. paminėtos Alytaus šaulių rinktinės įkūrimo 95-osios metinės. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Po t...

darba

Darbas už lovą ir maistą

Vaikščiodamas su žemėlapiu turistiniais maršrutais nepajausi šalies pulso, nesužinosi, kaip gyvena vietiniai žmonės ir nepatirsi įdomių nuti...

Skelbimai

vilmorus

Internetinė apklausa

              Gerb.  lietuvi,    Visuomenės nuomonės tyrimų centras “Vilmorus” Užsienio reikalų min...

Akiratis

ruduo

Jie gyveno su mistinėmis istorijomis

Ruduo. Nori ar ne, į galvą lenda prisiminimai apie senelį, kuris mano vaikystę margindavo įvairiausiomis istorijomis. Kiekvieną vakarą prieb...

Donelaitis

donelaitis

Visi skaitom Donelaitį (4)

„Vasaros darbai“ pgl. K. Donelaičio poemą „Metai“. Punsko LKN klojimo teatro spektaklis. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. (sb), pu...

Religija

MT

„Daug pašauktųjų, bet maža išrinktųjų“

Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais: „Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė ta...

 • MT
  Vynuogynas III

  Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams: „...

 • mt4
  Vynuogynas II

  Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams: „K...

 • MT
  Vynuogynas I

  Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą: „Su dangaus k...

3

Dėkojame dosniems Kanados lietuviams!

Nuoširdžiai dėkojame Kanados lietuviams, mūsų kraštiečiams, nuoširdžiai priėmusiems į Torontą atvykusį Punsko parapijos vikarą kunigą Marių Talutį ir savo aukomis prisidėjusiems prie Vidugirių palaimintojo Jurgio…

Kinijoje-3

„Vyčiai“ Kinijoje (3 d.)

Rugsėjo 30 – spalio 8 dienomis Punsko LKN šokių grupė „Vyčiai“ ir Alytaus liaudies ansamblis „Varsa“ dalyvavo Pekine vykusiame tarptautiniame turizmo festivalyje. Apie tai pasakoja…

sauliai1

Paminėtos Alytaus šaulių rinktinės įkūrimo 95-osios metinės

Spalio 17 d. paminėtos Alytaus šaulių rinktinės įkūrimo 95-osios metinės. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Po to pagerbtas žuvusiųjų už laisvę atminimas:…

darba

Darbas už lovą ir maistą

Vaikščiodamas su žemėlapiu turistiniais maršrutais nepajausi šalies pulso, nesužinosi, kaip gyvena vietiniai žmonės ir nepatirsi įdomių nutikimų, kurie išvers iš koto namie likusius draugus. „Workaway“…

lrt

S. Balzeko prisiminimai apie S. Darių ir S. Girėną

Daugeliui lietuvių Amerika – svajonių šalis. Tačiau čia šaknis įleidę tautiečiai sako, jog gyvenant toli nuo gimtųjų namų ypač aktualus tampa lietuviškosios tapatybės suvokimas. Galbūt…

ruduo

Jie gyveno su mistinėmis istorijomis

Ruduo. Nori ar ne, į galvą lenda prisiminimai apie senelį, kuris mano vaikystę margindavo įvairiausiomis istorijomis. Kiekvieną vakarą prieblandoje klausydavau senelio pasakojimų apie vilkus, kurie…

Vyciai-Pekine

„Vyčiai“ Pekine. Koncertai (2 d.)

Rugsėjo 30 – spalio 8 dienomis Punsko LKN šokių grupė „Vyčiai“ ir Alytaus liaudies ansamblis „Varsa“ dalyvavo Pekine vykusiame tarptautiniame turizmo festivalyje. Apie tai pasakoja…

studijos

Paskirta parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių studijoms

Spalio 13 d., Vilnius. Rudens semestre jau paskirta valstybės parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose. Valstybinio studijų fondo…