lalavimas

Lalavimas Punsko ir Seinų krašte

Lalavimas Punsko ir Seinų krašte vyksta nuo senų laikų. Ši tradicija gyva ir dabar. Nedaug kas žino, kad lalavimas kitados reiškė merginų pa...

choras-velykos

„Sveiki sulaukę šv. Velykų!“

Muzika Senkaus. Gieda pensininkų klubo ansamblis „Tėviškės aidai“ ir Suvalkų lietuvių choras „Ančia“. Vadovas Gediminas Kraužlys. Kalėdinės,...

velykos

Tas Velykų margumas!

Velykos – prisikėlimo, vilties ir gyvenimo šventė. Įvairiuose pasaulio kraštuose jos švenčiamos savitai. Daug kur pagoniškosios pavasario tr...

arkliai

Kap nepalis, bus bėda

Paskucinėm dzienom žmonės šneka, kap pas mus arcimiausiu čėsu nepalis, bus bėda. Ca kadu pac mūs viršaitis sakė, kad prastai bus gaspadoram,...

Skelbimai

velykos

Velykų šventės Punsko parapijoje

 DIDYSIS PENKTADIENIS – balandžio 19 d. 17.00 val. – Kryžiaus Kelias ir Kristaus Kančios pamaldos.  DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – balandžio 20 d. ...

Akiratis

arkliai

Kap nepalis, bus bėda

Paskucinėm dzienom žmonės šneka, kap pas mus arcimiausiu čėsu nepalis, bus bėda. Ca kadu pac mūs vir...

Iš praeities

jsp

Iš Suvalkų krašto praeities (3 d.)

Juozo Sigito Paransevičiaus pranešimas, skaitytas 2019 m.  kovo 29 d. Punsko valsčiaus svetainėje per pasikalbėjimus apie Suvalkų krašto pas...

lalavimas

Lalavimas Punsko ir Seinų krašte

Lalavimas Punsko ir Seinų krašte vyksta nuo senų laikų. Ši tradicija gyva ir dabar. Nedaug kas žino, kad lalavimas kitados reiškė merginų pakėlimą į marčias….

choras-velykos

„Sveiki sulaukę šv. Velykų!“

Muzika Senkaus. Gieda pensininkų klubo ansamblis „Tėviškės aidai“ ir Suvalkų lietuvių choras „Ančia“. Vadovas Gediminas Kraužlys. Kalėdinės, velykinės ir kt. religinės giesmės. DVD plokštelė. Punsko…

velykos

Tas Velykų margumas!

Velykos – prisikėlimo, vilties ir gyvenimo šventė. Įvairiuose pasaulio kraštuose jos švenčiamos savitai. Daug kur pagoniškosios pavasario tradicijos yra persipynusios su krikščioniškomis. Tik pagoniškuoju laikotarpiu daugiau…

arkliai

Kap nepalis, bus bėda

Paskucinėm dzienom žmonės šneka, kap pas mus arcimiausiu čėsu nepalis, bus bėda. Ca kadu pac mūs viršaitis sakė, kad prastai bus gaspadoram, jai nesulauksim lietaus….

putrimas

“Tuščias kapas“

Sveikinimas šv. Velykoms 2019 m.  “Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo… Pasilenkęs jis mato numestas drobules, tačiau į vidų nėjo“ (Jono 20; 4-5)…

Jonas

DIDYSIS PENKTADIENIS JN 18, 1–19, 42 JĖZUS TARĖ: „TROKŠTU!“

    Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip pat žinojo…

jsp

Iš Suvalkų krašto praeities (3 d.)

Juozo Sigito Paransevičiaus pranešimas, skaitytas 2019 m.  kovo 29 d. Punsko valsčiaus svetainėje per pasikalbėjimus apie Suvalkų krašto paskutinio šimtmečio istoriją. (Tęsinys. 1 dalis, 2…

marguc

Kaip marginti kiaušinius?

Apie kiaušinių marginimą pasakoja punskietė Elena Jurkūnienė. Pasak Elenos Jurkūnienės, kiaušiniai gali būti skutinėjami, dažomi, apklijuojami lipdukais, apsukami įvairiaspalviais siūlais, įvyniojami į skudurėlius ir kt….