dzermeika

Kun. I. Dzermeikos 15-ųjų mirties meti...

Lapkričio 29 dieną Punske, kun. Simono Norkaus name, vyko ilgamečio Punsko parapijos klebono, prelato kun. Igno Dzermeikos 15-ųjų mirties ...

sibiras

Ginklas buvo malda

Šaltis, baimė, ta tremtis... Artimųjų netektis. Skausmo ašaros riedėjo – Nepalūžom, iškentėjom.   Lietuva, Latvija ir Estija – Pab...

Margaspalvis-ruduo

Margaspalvis ruduo

 Punsko kaimas. 2015-11-11 11:08 val. Valdo Žilionio nuotrauka...

MiD-Medium-800x400

„Kalbančių knygų bibliotekėlė“...

Norėtume trumpai informuoti apie inovatyvią “kalbančių knygų bibliotekėlę”, kuri labai padėtų užsienyje gyvenantiems vaikams mokytis ir nepa...

Skelbimai

Minėjimai

Zita

Zita Venslauskienė: Man gyvenime pavyko!

2016 metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Apie Punsko licėjuje praleistas akimirkas pasakoja šios mokyklos absolven...

Knygos

MiD-Medium-800x400

„Kalbančių knygų bibliotekėlė“

Norėtume trumpai informuoti apie inovatyvią “kalbančių knygų bibliotekėlę”, kuri labai padėtų užsienyje gyvenantiems vaikams mokytis ir nepa...

Punsko bažnyčia

Monstrancija

Punsko bažnyčios Monstrancija

Monstrancija tai vienas brangiausių ir meniškiausių katalikų liturginių reikmenų. Joje yra laikoma Ostija (Švč. Sakramentas). Ar dalyvaud...

dzermeika

Kun. I. Dzermeikos 15-ųjų mirties metinių minėjimas

Lapkričio 29 dieną Punske, kun. Simono Norkaus name, vyko ilgamečio Punsko parapijos klebono, prelato kun. Igno Dzermeikos 15-ųjų mirties metinių minėjimas. Renginį pradėjo sutartinių giedotojos…

sibiras

Ginklas buvo malda

Šaltis, baimė, ta tremtis… Artimųjų netektis. Skausmo ašaros riedėjo – Nepalūžom, iškentėjom.   Lietuva, Latvija ir Estija – Pabaltijo sesės – vienu metu patyrė dideles…

Margaspalvis-ruduo

Margaspalvis ruduo

 Punsko kaimas. 2015-11-11 11:08 val. Valdo Žilionio nuotrauka

MiD-Medium-800x400

„Kalbančių knygų bibliotekėlė“

Norėtume trumpai informuoti apie inovatyvią “kalbančių knygų bibliotekėlę”, kuri labai padėtų užsienyje gyvenantiems vaikams mokytis ir nepamiršti gimtosios kalbos. Šių knygų galimybes galima pamatyti video,…

Zita

Zita Venslauskienė: Man gyvenime pavyko!

2016 metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Apie Punsko licėjuje praleistas akimirkas pasakoja šios mokyklos absolventė Zita Vaznelytė-Venslauskienė. sb, punskas.pl

pokalbis

Jurgita Stankauskaitė. Pasakojimui nutrūkus

Pasakojimas nutrūksta, kai nebelieka pasakotojų ir klausytojų. Ar atsimenate, kiek esate girdėję istorijų, kurias atkurdavote tik tada, kai turėjote jas kam papasakoti? Kaip jaučiatės, kai…

lietus

Praeities nuotrupos

Antanas Šeštokas iš Avižienių bendruomenės sakęs: jei per Martyną (lapkričio 11 d.) ledas, tai per šv. Kalėdas bradas. Ir atvirkščiai. Taigi šiemet per Kalėdas turėtų…

marija4

Marijos valandų giedojimas Punsko bažnyčioje