Punsko kapinės

Prisiminkime išėjusius negrįžti

BRONIUS MICKEVIČIUS Doc. Bronius Mickevičius – mokslininkas, vienas iš Lenkijos lietuvių visuomeninės kultūros draugijos steigėjų. Padėjo...

Punsk[1]

Murinai

Punsko kaimi gyveno Murinai iki 1941 metų. Kukli sodybėlė pakrantėj už Sinkevičų pievos, o pasukus nuo vieškelio, kur aina link Kalinavo, Va...

velines

Jurgita Stankauskaitė. Vėlinas

Kai neturi apie ką šnekėt, tai šnekėk apie orą. Tiesa, bet, rodos, dar yra apie ką žmonėms kalbėtis. Bėda, kad pats oras braunasi ne tik pro...

"Šaltinio" spaustuvė

Seinų „Šaltinio“ spaustuvės įkūrimo me...

2016 m. lapkričio 4 d. 12.00 val. Seinų vyskupų rūmuose vyks Seinų „Šaltinio“ spaustuvės 110-ųjų įkūrimo metinių minėjimas. Programoje: ...

Akiratis

Bialoruskim-Jezykiem-Nauczania-w-

Kukiz’15 parlamentarai nori tikrinti Lenkijos tautinių mažumų mokyklas

2016 m. spalio 20 d. Lenkijos dienraštis „Gazeta Wyborcza“ pranešė, kad Lenkijos Seimo Kukiz'15 parlamentarai nerimauja dėl istorijos mokymo...

Literatūra

RLS-skaitymai

XIV rudens literatūriniai skaitymai Punsko LKN

Spalio 21-osios vakarą Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Rudens literatūriniai skaitymai, kuriuo...

Skelbimai

"Šaltinio" spaustuvė

Seinų „Šaltinio“ spaustuvės įkūrimo metinių minėjimas

2016 m. lapkričio 4 d. 12.00 val. Seinų vyskupų rūmuose vyks Seinų „Šaltinio“ spaustuvės 110-ųjų įkūrimo metinių minėjimas. Programoje: ...

Iš praeities

Punsko kapinės

Prisiminkime išėjusius negrįžti

BRONIUS MICKEVIČIUS Doc. Bronius Mickevičius – mokslininkas, vienas iš Lenkijos lietuvių visuomeninės kultūros draugijos steigėjų. Padėjo...

Punsko bažnyčia

Monstrancija

Punsko bažnyčios Monstrancija

Monstrancija tai vienas brangiausių ir meniškiausių katalikų liturginių reikmenų. Joje yra laikoma Ostija (Švč. Sakramentas). Ar dalyvaud...

Punsko kapinės

Prisiminkime išėjusius negrįžti

BRONIUS MICKEVIČIUS Doc. Bronius Mickevičius – mokslininkas, vienas iš Lenkijos lietuvių visuomeninės kultūros draugijos steigėjų. Padėjo leidžiant „Varsnas“, „Vingį“ ir „Susitikimus“. Buvo patraukli, gyva ir…

Punsk[1]

Murinai

Punsko kaimi gyveno Murinai iki 1941 metų. Kukli sodybėlė pakrantėj už Sinkevičų pievos, o pasukus nuo vieškelio, kur aina link Kalinavo, Vaičuliškių. Invažavus šitan vieškelin…

velines

Jurgita Stankauskaitė. Vėlinas

Kai neturi apie ką šnekėt, tai šnekėk apie orą. Tiesa, bet, rodos, dar yra apie ką žmonėms kalbėtis. Bėda, kad pats oras braunasi ne tik…

"Šaltinio" spaustuvė

Seinų „Šaltinio“ spaustuvės įkūrimo metinių minėjimas

2016 m. lapkričio 4 d. 12.00 val. Seinų vyskupų rūmuose vyks Seinų „Šaltinio“ spaustuvės 110-ųjų įkūrimo metinių minėjimas. Programoje: Proginės ekspozicijos pristatymas Pranešimus skaitys Lietuvos…

Bialoruskim-Jezykiem-Nauczania-w-

Kukiz’15 parlamentarai nori tikrinti Lenkijos tautinių mažumų mokyklas

2016 m. spalio 20 d. Lenkijos dienraštis „Gazeta Wyborcza“ pranešė, kad Lenkijos Seimo Kukiz’15 parlamentarai nerimauja dėl istorijos mokymo tautinių mažumų mokyklose. Anot jų, istorijos…

seinai-seni

Vėl Seinuose (3 d.). Lietuvių ir lenkų santykiai

Seinų „Šaltinio“ spaustuvės įkūrimo 110-osioms metinėms  (Tęsinys)  Justinas Staugaitis, atvykęs į Seinus, pirmiausia susitiko su kun. Kazimieru Prapuoleniu, kuris de jure buvo „Šaltinio“ spaustuvėje leidžiamo…

skaitymai3

Literatūros skaitymai Seinų kunigų seminarijoje (3 d.)

Lietuvių literatūrą Seinų kunigų seminarijoje skaito Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus mokiniai. sb, punskas.pl 

Lukas

„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“

 Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo…