durys

Jurgita Stankauskaitė. Plūdė

Į lovą persikraustė pusė jo gyvenimo. Už suveltos patalynės kalnų gulėjo juodai baltų laidų pynė: vienas reikalingas nešiojamajam, o kitas p...

graudus-veksmai

Graudūs verksmai Punske. 2018 03 11

Kiekvieną gavėnios sekmadienį Punske, kaip ir kitose Lietuvos ir Lenkijos bažnyčiose, per šv. Mišias (Sumą) yra giedami Graudūs verksmai. G...

DSC00410

Spektaklis ,,Atžalynas“ parodytas Suva...

            Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus kvietimu 2018 m. kovo 13 d. Suvalkų 7-ojoje pagrindinėje mokykloje (Minkieviča 50) ...

kryziaus-k

Kryžiaus kelias Punske

Svarbus gavėnios laikotarpio akcentas yra Kryžiaus kelias. Punsko bažnyčioje jis einamas kiekvieną gavėnios penktadienį 18.00 val. „Kryži...

Skelbimai

punsko valsc

Istorijos paveldo konferencijos pranešimų temos

  2018 m. kovo 17 d. (šeštadienį) 10.00 val., minint Knygnešių dieną ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-metį, Punsko savivaldybės sal...

Akiratis

durys

Jurgita Stankauskaitė. Plūdė

Į lovą persikraustė pusė jo gyvenimo. Už suveltos patalynės kalnų gulėjo juodai baltų laidų pynė: vi...

Lietuvos 100-mečiui

putrimo-pamokslas

RAKTAS Į LIETUVĄ. Prel. E. Putrimo pamokslas Seinuose

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelato Edmundo Putrimo pamokslas, pasakytas 2018 m. vasario 1...

Iš praeities

Ties Žagarių kaimu. S. Birgelio  nuotr.

Iš Seinų krašto praeities (3 dalis)

Žiemą, kai visi kiti darbai būdavo jau atlikti, prasidėdavo linų mynimas – „mynė“. Marijona Klimasarienė pasakojusi: – Linus nusiveždavo p...

durys

Jurgita Stankauskaitė. Plūdė

Į lovą persikraustė pusė jo gyvenimo. Už suveltos patalynės kalnų gulėjo juodai baltų laidų pynė: vienas reikalingas nešiojamajam, o kitas planšetiniam kompiuteriui pakrauti, trečias –…

graudus-veksmai

Graudūs verksmai Punske. 2018 03 11

Kiekvieną gavėnios sekmadienį Punske, kaip ir kitose Lietuvos ir Lenkijos bažnyčiose, per šv. Mišias (Sumą) yra giedami Graudūs verksmai. Graudūs verksmai tai populiarios Viešpaties Kančios apmąstymo…

DSC00410

Spektaklis ,,Atžalynas“ parodytas Suvalkuose

            Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus kvietimu 2018 m. kovo 13 d. Suvalkų 7-ojoje pagrindinėje mokykloje (Minkieviča 50) Punsko Kovo…

kryziaus-k

Kryžiaus kelias Punske

Svarbus gavėnios laikotarpio akcentas yra Kryžiaus kelias. Punsko bažnyčioje jis einamas kiekvieną gavėnios penktadienį 18.00 val. „Kryžiaus kelias yra svarbi gavėnios praktika, kuri mūsų širdis…

ciurlionis-balstogeje

Balstogės vaikai mokosi suprasti M. K. Čiurlionį

Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-ąsias metines LR konsulato Seinuose iniciatyva š. m. sausio 19 d. Balstogėje buvo atidaryta M. K. Čiurlionio darbų paroda, kurią iki…

seime

Punskiečiai apdovanojo Lietuvos Seimo narius

Kovo 10 d. punskiečiai Lietuvos parlamento rūmuose LR Seimo nariams įsegė trispalves juosteles.   sb, punskas.pl

punsko valsc

Istorijos paveldo konferencijos pranešimų temos

  2018 m. kovo 17 d. (šeštadienį) 10.00 val., minint Knygnešių dieną ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-metį, Punsko savivaldybės salėje vyks istorijos paveldo konferencija. Konferencijos…

krepsinis

Krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos 100-mečiui

2018 m. kovo 14 dieną Punske vyko krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos 100-mečiui. Jame dalyvavo Punsko, Suvalkų, Kauno ir Alytaus A. Ramanausko-Vanago vidurinių mokyklų krepšinio komandos. Laimėjo…