Jurga_ST

Jurgita Stankauskaitė: Niekada nesigai...

Punsko ir Seinų krašte nėra žaliavų, didelių įmonių, gamyklų nei fabrikų, nėra ir naujų darbo vietų perspektyvų. Mūsų turtas – protėvių žemė...

bandonav

Apie lietuvių kultūros ir istorijos pa...

LLB tarybos pirmininko Tado Bagdonavičiaus pranešimas, skaitytas per VIII LLB suvažiavimą Punske 2014 12 14 d. ...

regolekcijos

ADVENTO REKOLEKCIJOS

Gruodžio 19–20 d. Punsko parapijoje vyko Advento rekolekcijos, kurių metu pamokslus sakė Lietuvos policijos departamento kapelionas kunig...

Jaunimas

Jurga_ST

Jurgita Stankauskaitė: Niekada nesigailėjau ir tikiuosi, jog niekada nesigailėsiu, kad grįžau

Punsko ir Seinų krašte nėra žaliavų, didelių įmonių, gamyklų nei fabrikų, nėra ir naujų darbo vietų perspektyvų. Mūsų turtas – protėvių žemė...

Donelaitis

Karaneckaite

Kristijonas Donelaitis. Metai. Žiemos rūpesčiai

Kristijono Donelaičio "Metų" ištraukas skaito Aldutė Karaneckaitė, Seinų lietuvių „Žiburio“ gimnaz...

Filmai

stacevicius

Poeto Stasio Stacevičiaus antrosioms mirties metinėms

Šiandien sukanka dveji metai, kai 2012 m. gruodžio 18-osios naktį amžinu miegu užmigo lietuvių poetas ir eseistas Stasys Stacevičius. Par...

Dekalogas

jehovos

Sektos. Kas jos? Dekalogas (4 d.)

Punsko parapijos vikarą kun. Marių Talutį kalbina portalo punskas.pl vyr. redaktorius Sigitas Birgelis. (Tęsinys)  Kaip turėtume elgtis, s...

Etnokultūra

Pajaujai

Dainuok, sesute lieponėle

Dainuok, sesute lieponėle. Punsko krašto daina. Dainuoja Kastulė ir Jonas Pajaujai iš Ožkinių. Kastulė Staskevičiūtė-Pajaujienė g. 1934 m....

Jurga_ST

Jurgita Stankauskaitė: Niekada nesigailėjau ir tikiuosi, jog niekada nesigailėsiu, kad grįžau

Punsko ir Seinų krašte nėra žaliavų, didelių įmonių, gamyklų nei fabrikų, nėra ir naujų darbo vietų perspektyvų. Mūsų turtas – protėvių žemė, papročiai, kalba, lietuvių…

bandonav

Apie lietuvių kultūros ir istorijos paveldą

LLB tarybos pirmininko Tado Bagdonavičiaus pranešimas, skaitytas per VIII LLB suvažiavimą Punske 2014 12 14 d.

sv-lo

Punsko licėjaus sveikinimas

regolekcijos

ADVENTO REKOLEKCIJOS

Gruodžio 19–20 d. Punsko parapijoje vyko Advento rekolekcijos, kurių metu pamokslus sakė Lietuvos policijos departamento kapelionas kunigas Algirdas TOLIATAS. sb, punskas.pl

MSW

Vyriausybės ir tautinių mažumų bendros komisijos posėdis

Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininkas Algirdas Vaicekauskas š. m. gruodžio 18 d. Varšuvoje dalyvavo Lenkijos Vyriausybės ir tautinių mažumų bendros komisijos posėdyje. Jame aptartas 2015…

vidugir-sen

Jurgita Stankauskaitė. Vidugiriai – vakar ir šiandien

Nesunku rašyti apie savo gimtąjį kaimą, bet šiek tiek baisu, kad gali apsigauti, kažką ne taip pasakyti. Neseniai išleista Marytės Vainaitės-Misiukonienės knyga „Juozas Vaina“. Tai…

adventinis

Adventinis vakaras Seinuose

Gruodžio 14 d. po šv. Mišių Seinų bazilikoje kunigas Petras Gucevičius pakvietė visus dalyvauti Adventiniame vakare „Lietuvių namuose“. Prieš koncertą „Lietuvių namų“ direktorė Onutė Nevulienė…

Seinų „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauska

Apie Lenkijos lietuvių švietimą

LLD pirmininko Algirdo Vaicekausko pranešimas, skaitytas per VIII LLB suvažiavimą Punske 2014 12 14 d.