uzgavenes-p

Užgavėnės

 Šalta žiema, šalin eik, o pavasari – ateik!  Užgavėnės - tai sena visose Europos šalyse žinoma šventė. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paska...

audimas5

Audimo tradicijos Punsko krašte (5 dal...

Audimas yra viena seniausių Punsko ir Seinų krašto lietuvių liaudies meno šakų. Kitados jis buvo vienas mėgstamiausių moterų darbų.  2013 m...

prezidente-vasario 16

Valstybės gimtadienis – vienybės švent...

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino sumaniausių akcijos „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“ iniciatyvų a...

Seinu-bazilika-punskas_pl-nuotr

Pelenų trečiadienis Seinijoje

Pelenų trečiadienį (2017-03-01) šv. Mišios Žagarių bažnytėlėje bus atnašaujamos 10 val., Seinų bazilikoje – 13 val. (lietuviškos). Kryžiaus...

Minėjimai

DSC06562

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Suvalkuose

Šiemet Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus surengtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, vykęs 2017-02-19 (sekmadienį), b...

Skelbimai

veliava

Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas Ščecine

2017 m. kovo 5 d. 11 val. Lenkijos ukrainiečių tautinės mažumos būstinėje (Mickevičiaus gatvėje) vyk...

Etnokultūra

uzgavenes-p

Užgavėnės

 Šalta žiema, šalin eik, o pavasari – ateik!  Užgavėnės - tai sena visose Europos šalyse žinoma šventė. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paska...

Akiratis

zasukai

Jurgita Stankauskaitė. Aukoju žodelį

Gražu yra matyti lietuvių būrelį, Kurie tarp svetimųjų vienybę užlaiko Ir suėję tėvynei aukoja žodelį... Vincas Kudirka Paskutinėmis die...

uzgavenes-p

Užgavėnės

 Šalta žiema, šalin eik, o pavasari – ateik!  Užgavėnės – tai sena visose Europos šalyse žinoma šventė. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti…

audimas5

Audimo tradicijos Punsko krašte (5 dalis). Vakar ir visados

Audimas yra viena seniausių Punsko ir Seinų krašto lietuvių liaudies meno šakų. Kitados jis buvo vienas mėgstamiausių moterų darbų.  2013 m. pabaigoje pradėjo veikti audimo…

prezidente-vasario 16

Valstybės gimtadienis – vienybės šventė visoje Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino sumaniausių akcijos „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“ iniciatyvų autorius ir įteikė jiems nepriklausomos Lietuvos ir jos žmonių simbolį –…

Seinu-bazilika-punskas_pl-nuotr

Pelenų trečiadienis Seinijoje

Pelenų trečiadienį (2017-03-01) šv. Mišios Žagarių bažnytėlėje bus atnašaujamos 10 val., Seinų bazilikoje – 13 val. (lietuviškos). Kryžiaus kelias lietuvių kalba Seinų bažnyčioje einamas kiekvieną…

Petras-Maksimavicius

Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 metų. Ką mums reiškia ši šventė?

1918 m. vasario 16 d. Aleksandras Stulginskis, Alfonsas Petrulis, Antanas Smetona, Donatas Malinauskas, Jokūbas Šernas, Jonas Smilgevičius, Jonas Vailokaitis, Jonas Basanavičius, Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas…

Kmiel-(3)

Namų ir dūmas kvepia

Mūs, Juodeliškių Kmieliauskų, tėvai buvo Juozas ir Ona (Misiukonytė iš Klevų). Turėjo 12 ha kolonijų. Šitoj šeimoj gimėm Julė, Albinas, aš – Verusė (gimus 1929…

veliava

Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas Ščecine

2017 m. kovo 5 d. 11 val. Lenkijos ukrainiečių tautinės mažumos būstinėje (Mickevičiaus gatvėje) vyks Lenkijos lietuvių draugijos Ščecino skyriaus rengiamas Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas….

2015-Pasaulio-lietuviu0173

Šv. Kazimiero diena