16-lauzas

Ugnies sąšauka LIETUVAI Punske

Ugnies sąšauka ant Punsko kalno Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. 2018 m. vasario 16 d. Mūsų vaizdo reportaže kalba: r...

16-varpine

Jubiliejinės „Varpinės“ atidengimas Pu...

2018 m. vasario 16 d. Punsko senosiose kapinėse buvo atidengta ir pašventinta "Varpinė", skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiu...

16-varpai

Varpų sąšauka „Gloria Lietuvai“ Punske...

2018 m. vasario 16 d. 11.30 val. Punske Lietuvos garbei skambėjo varpai "Gloria Lietuvai". sb, punskas.pl...

16-misios

Šv. Mišios Lietuvos jubiliejaus intenc...

2018 m. vasario 16 d. Punsko bažnyčioje vyko šv. Mišios Lietuvos Jubiliejaus intencija. Šv. Mišių auką aukojo ir pamokslą pasakė prelatas Ed...

Akiratis

16-lauzas

Ugnies sąšauka LIETUVAI Punske

Ugnies sąšauka ant Punsko kalno Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. 2018 m. vasario 16 d. Mūsų vaizdo reportaže kalba: r...

Lietuvos 100-mečiui

LO-vasario-16

Vasario 16-oji Punsko licėjuje

2018 m. vasario 15 dieną Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje vyko iškilmingas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio minėjimas. Kvi...

Etnokultūra

Šimtmečio-AČIŪ-atvirukas

Linki šimto. Todia palinkėsiu daug daugiau!

"Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę...", - tep sau ėmiau ir šandė prisiminiau Anykščų šilelį. Alė tep cikrai nei iš šo, nei iš to neužėj paci...

16-lauzas

Ugnies sąšauka LIETUVAI Punske

Ugnies sąšauka ant Punsko kalno Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. 2018 m. vasario 16 d. Mūsų vaizdo reportaže kalba: renginio organizatorius Jurgis Vaičiulis, buvusi LKN…

16-varpine

Jubiliejinės „Varpinės“ atidengimas Punske

2018 m. vasario 16 d. Punsko senosiose kapinėse buvo atidengta ir pašventinta „Varpinė“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui. sb, punskas.pl

16-varpai

Varpų sąšauka „Gloria Lietuvai“ Punske

2018 m. vasario 16 d. 11.30 val. Punske Lietuvos garbei skambėjo varpai „Gloria Lietuvai“. sb, punskas.pl

16-misios

Šv. Mišios Lietuvos jubiliejaus intencija Punske

2018 m. vasario 16 d. Punsko bažnyčioje vyko šv. Mišios Lietuvos Jubiliejaus intencija. Šv. Mišių auką aukojo ir pamokslą pasakė prelatas Edis Putrimas. sb, punskas.pl

LO-vasario-16

Vasario 16-oji Punsko licėjuje

2018 m. vasario 15 dieną Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje vyko iškilmingas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio minėjimas. Kviečiame žiūrėti mūsų vaizdo reportažą. sb, punskas.pl

vidugiriai-vasario16

Vasario 16-oji Vidugiriuose

Vasario 15 d. 10 val. Vidugirių koplyčios skambūs varpo dūžiai sukvietė aplinkinių kaimų gyventojus ir Vidugirių mokyklos bendruomenę į Lietuvos gimtadienį. Iškilmės prasidėjo šv. mišiomis,…

Šimtmečio-AČIŪ-atvirukas

Linki šimto. Todia palinkėsiu daug daugiau!

„Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę…“, – tep sau ėmiau ir šandė prisiminiau Anykščų šilelį. Alė tep cikrai nei iš šo, nei iš to neužėj pacituoc pirmų…

Vaclavas-Stankevic

LR konsulato Seinuose vadovo Vaclavo Stankevičiaus sveikinimas

Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiu sveikina LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič. sb, punskas.pl