Velykos

Kristaus Prisikėlimas Punske 2014

Linksma diena mums nušvito, visi troškom džiaugsmo šito: kėlės Kristus, mirtis krito. –  Aleliuja, aleliuja, aleliuja! punskas.pl...

velyku-rytas

Apie Velykas

Tądien džiaugiamasi Viešpaties Prisikėlimu. Tai išreiškiama triskart apeinant apie bažnyčią iškilminga procesija giedant Prisikėlimą ske...

valgiai

Velykinių valgių šventinimas 2014

Didįjį šeštadienį ir Velykų rytą Punsko ir Seinų bažnyčiose yra šventinami velykiniai valgiai.  Valgius šventina kun. Marius Talutis. Kvi...

kapas

Velykų tridienis. Didysis Šeštadienis...

Tądien Bažnyčia budi prie Kristaus kapo ir apmąsto Jo kančią. Nešvenčiama Eucharistija ir kiti sakramentai, išskyrus Atgailos ir Sutaikini...

Religija

Velykos

Kristaus Prisikėlimas Punske 2014

Linksma diena mums nušvito, visi troškom džiaugsmo šito: kėlės Kristus, mirtis krito. –  Aleliuja, aleliuja, aleliuja! punskas.pl...

Reklama

IMG_8201

Prašom pagalbos Vidugirių koplyčios remontui

Dėmesio! Kovo 30 dieną (sekmadienį) Punsko bažnyčioje po visų šv. Mišių bus renkamos aukos Vidugiri...

Skelbimai

pasesupiai

LIETUVA DAINOJE

2014-04-27 d. 14 val.  PUNSKO LIETUVIŲ KULTŪROS NAMUOSE                                                       K  O  N  C  E  R  T  A  S  ...

Velykos

Kristaus Prisikėlimas Punske 2014

Linksma diena mums nušvito, visi troškom džiaugsmo šito: kėlės Kristus, mirtis krito. –  Aleliuja, aleliuja, aleliuja! punskas.pl

velyku-rytas

Apie Velykas

Tądien džiaugiamasi Viešpaties Prisikėlimu. Tai išreiškiama triskart apeinant apie bažnyčią iškilminga procesija giedant Prisikėlimą skelbiančias giesmes ir skambinant varpais. Velykų džiaugsmas toks didelis, kad jis…

valgiai

Velykinių valgių šventinimas 2014

Didįjį šeštadienį ir Velykų rytą Punsko ir Seinų bažnyčiose yra šventinami velykiniai valgiai.  Valgius šventina kun. Marius Talutis. Kviečiame pasižiūrėti mūsų vaizdo reportažo. punskas.pl

kapas

Velykų tridienis. Didysis Šeštadienis

Tądien Bažnyčia budi prie Kristaus kapo ir apmąsto Jo kančią. Nešvenčiama Eucharistija ir kiti sakramentai, išskyrus Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą. Sutemus pradedamas Velykų nakties budėjimas….

velykos

Linksmų ir jaukių švenčių!

Nuoširdžiai sveikiname su šv. Velykomis. Tegul rytmetinių varpų gaudesys pripildo širdis šventiškos nuotaikos, o kartu su Kristaus prisikėlimu ir atbundančia gamta į namus atkeliauja gerumas,…

velykos

Sveikiname Jus su šv. Velykom!

 Tegul su Kristaus prisikėlimo šviesa į Jūsų namus ateina ramybė, šiluma ir džiaugsmas. Tegul netrūksta meilės ir darnos Jūsų namams! punskas.pl

putrimas

Brangūs broliai ir seserys Kristuje!

Atrodo, ką tik atšventėme Kalėdas, Kristaus gimimo šventę, o štai jau ir Velykos! Daugeliui esančių toli nuo Lietuvos arba nuo tų, kuriems priklauso jų širdys,…

nukryzuotasis

Velykų tridienis. Didysis Penktadienis

Kristaus kančios, mirties ir palaidojimo diena. Bažnyčia nešvenčia Eucharistijos. Vakare švenčiama Didžiojo Penktadienio liturgija: klausomasi Dievo Žodžio, meldžiamasi už visuotinius reikalus, garbinamas Kryžius, “ant kurio…