Jurgitos Stankauskaitės nuotr.

Jurgita Stankauskaitė. Stereotipai

Per vieną dieną susidūriau su dviem stereotipais. Vienai dienai tai daug per daug. Pagalvojau, kodėl nepasidalinus su Jumis savo apmąstymais...

Teklė Kalvinskienė (viduryje), jos tėvas Vincas Pauliukonis 
ir sesuo Celina Lenkijos 
vakaruose

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (4 dalis)....

(Tęsinys)  Teklė Pauliukonytė, palikusi Vilnių, apsistojo Dotnuvoje. Maistas Dotnuvos žemės ūkio akademijos valgykloje buvo palyginti geras...

Baranauskas

Tomas Baranauskas. Naudingi idiotai

Štai ir vėl „grupė intelektualų“ kovoja už lietuvių abėcėlės reformavimą pagal Lenkų rinkimų akcijos programą… Regis, raidės „w“ batalijos b...

Iš praeities

Teklė Kalvinskienė (viduryje), jos tėvas Vincas Pauliukonis 
ir sesuo Celina Lenkijos 
vakaruose

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (4 dalis). Vėl tėviškėje

(Tęsinys)  Teklė Pauliukonytė, palikusi Vilnių, apsistojo Dotnuvoje. Maistas Dotnuvos žemės ūkio ak...

Akiratis

Jurgitos Stankauskaitės nuotr.

Jurgita Stankauskaitė. Stereotipai

Per vieną dieną susidūriau su dviem stereotipais. Vienai dienai tai daug per daug. Pagalvojau, kodėl nepasidalinus su Jumis savo apmąstymais...

akis1

AKIS į AKĮ su…Inesa Kurklietyte

Jurgitos Stankauskaitės nuotr.

Jurgita Stankauskaitė. Stereotipai

Per vieną dieną susidūriau su dviem stereotipais. Vienai dienai tai daug per daug. Pagalvojau, kodėl nepasidalinus su Jumis savo apmąstymais. Taigi kaip Jums atrodo, kas…

Teklė Kalvinskienė (viduryje), jos tėvas Vincas Pauliukonis 
ir sesuo Celina Lenkijos 
vakaruose

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (4 dalis). Vėl tėviškėje

(Tęsinys)  Teklė Pauliukonytė, palikusi Vilnių, apsistojo Dotnuvoje. Maistas Dotnuvos žemės ūkio akademijos valgykloje buvo palyginti geras. Į darbą eiti nereikėjo. Teklė galėjo daugiau laiko skirti…

Baranauskas

Tomas Baranauskas. Naudingi idiotai

Štai ir vėl „grupė intelektualų“ kovoja už lietuvių abėcėlės reformavimą pagal Lenkų rinkimų akcijos programą… Regis, raidės „w“ batalijos buvo aprimusios, pritrūko aistrų? Vėl liejasi tulžis…

matulaitis_matulionis

Sesers Viktorijos Plečkaitytės MVS paskaita Punske

Vilnius2

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (3 dalis). Vilniuje

(Tęsinys)  Tęsiame pasakojimą apie Lietuvos partizanų ryšininkę Teklę Pauliukonytę-Kalvinskienę. 1941 m. sausio mėnesį Punskan atvyko lietuvių delegacija, kuri ragino vietos gyventojus keltis į Sovietų Lietuvą….

Jonuska

Juozas Jonuška pasakoja (IV d.). Apie „ženybas“

Kiek daug įdomių istorijų mums gali paporinti garbūs šio krašto senoliai. Vienas iš tokių žmonių yra 90-metis Damnioko kaimo gyventojas Juozas Jonuška. Kviečiame pasiklausyti. Šioje…

MT

„Jau pjovėjas uždarbį gauna“

Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus…